Tutkija Roope Tikkasen johdolla tehdyssä Helsingin yliopiston tutkimuksessa on osoitettu, että pistemutaatio serotoniini 2B -reseptorin geenissä voi altistaa impulsiiviselle käyttäytymiselle erityisesti humalassa. Nature Publish Group:n Translational Psychiatry -tiedelehdessä julkaistu löydös (Tikkanen et al., 2015) on jatkoa vuonna 2010 tehdylle alkuperäiselle havainnolle serotoniini 2B -reseptorin geenimutaatiosta suomalaisissa (Bevilacqua & al, 2010). Tuolloin havainto uutisoitiin ympäri maailmaa ja suomalaisten todettiin olevan erityisen aggressiivisia ja joutuvan tappeluihin vain heiltä löytyvän ”väkivaltageenin” takia.
Aggressiivinen ja impulsiivinen käytös humalassa ei johdu pelkästään yhdestä geenistä, vaan siihen liittyy monia muitakin asioita. Geenin kantajilla vain on huomattavasti suurempi taipuvaisuus tällaisiin ylilyönteihin humalassa.
– Tulokset viittaavat siihen, että henkilöt joilla on tämä mutaatio, ovat perusluonteeltaan impulsiivisempia myös selvin päin ja heillä esiintyy tavallista yleisemmin tunne-elämän säätelyongelmia ja mielialahäiriöitä, Tikkanen kertoo.
Miten tämän geenin voi tunnistaa itsestään ilman tieteellisiä tutkimuksia? Tutkijat ovat osoittaneet selkeän yhteyden mutaation ja holtittoman käyttäytymisen välillä, mutta yleisesti arvellaan, että mutaatio ehkäisee yhden aivojen välittäjäaineen, serotoniinin, tuotantoa. Serotoniini määrittelee ihmisen arvostelukykyä ja itsehillintää. Alentunut serotoniinin tuotanto voi luultavasti olla yhteydessä impulsiivisuuden kasvuun ja estojen heikkenemiseen, jotka johtavat varsinkin humalassa normaalia suurempiin irtiottoihin ja estottomaan käytökseen. Impulsiivisuus on myös Tikkasen mukaan useita mielenterveyshäiriötä yhdistävä piirre.
Jos tunnistat itsessäsi edellä mainittuja piirteitä, voit olla mutanttigeenin kantaja ja sinun kannattaa tieteellisinkin perustein välttää humaltumista estääksesi itseäsi tekemästä typeryyksiä, joille tämä ”räyhägeeni” sinut altistaa.
Lähteet: Helsingin yliopisto, Daily Mail
Kuva: Pixabay