Sote Palveluntuottajat on tehnyt uskomattoman laskelman Kansaneläkelaitoksen kilpailutuspäätöksestä, jossa ei otettu lainkaan huomiooon kokonaiskustannuksia.

Sote Palveluntuottajat on hiljakkoin perustettu järjestö, joka vaalii pienten yritysten etuja sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannossa.

Järjestön mukaan Kela muutti syksyllä pöyristyttävällä tavalla sääntöjä, joilla kilpailutetaan vaikeavammaisten aikuisten ja lasten lääkinnällistä kuntoutusta. Laadun paino kilpailutuksissa pudotettiin 20 prosenttiin aiemmasta 50 prosentista. Samalla Kela jätti kokonaiskustannukset laskematta, sillä kolmen euron säästö yhdellä hoitokerralla, 360 euroa vuodessa, johtaa esimerkkitapauksessa 18 000 eurolla kasvaviin taksikuluihin.

Kulut kasvavat ja vaikeavammaisia istutetaan tuntikausia takseissa, vaikka aiempi hoitopaikka olisi sijainnut vieressä.

– Tämä surkea päätös on otettava nopeasti uuteen tarkasteluun, sanoo Aino Sainio Sote Palveluntuottajista, mikä on hiljakkoin perustettu järjestö, joka vaalii pienten yritysten etuja sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannossa.

Tästä on kyse

Syksyn kilpailutuksessa vaikeavammaisia kuntouttavien fysioterapeuttien erityiskoulutukselle ja hoitokokemukselle ei annettu mitään arvoa. Hinta ratkaisi, sen painoarvo nostettiin 50:stä 80 prosenttiin. Lisäksi aiemmista kilpailutuksista poiketen fysioterapian palveluntuottajien määrää supistettiin 25-30 %, joka tarkoitti taksimatkojen pidentymistä ja Kelan kokonaiskustannusten karkaamista käsistä.

– Tiedämme kymmeniä edellä mainitun kaltaisia esimerkkejä. Niiden seurauksista kärsivät vaikeavammaiset eli ryhmä, jonka pitäisi olla yhteiskunnan erityisessä suojeluksessa. Siitä kärsivät myös pienet palveluntuottajayritykset, jotka ovat erikoistuneet vaikeavammaisten kuntoutukseen. Niistä moni joutuu lopettamaan toimintansa, jos tilanne ei muutu todella nopeasti. On surkeaa, että tässä sopassa vielä yhteiskunnan kustannukset kasvavat, Sainio sanoo.

Toinen räikeä esimerkki tulee Lapista. Kela ei sallinut sitä, että suomalainen terapeutti käy asiakkaan kanssa lähimmällä terapia-altaalla Ruotsin puolella 21 kilometrin päässä, vaan terapeutin pitäisi mennä asiakkaan kanssa Kolarista Rovaniemelle saakka, edestakaisin yli 320 km. Aiemmalla kaudella Kela salli oston Ruotsin puolelta.

– Potilas-, vammais- ja yrittäjäjärjestöt ovat kirjelmöineet asiasta päättäjiä, mutta ainakin toistaiseksi tuloksetta. Mielestämme asia on korjattava välittömästi, Sainio korostaa.

Järjestön mielestä suorahankintamahdollisuuksien lisääminen ei tässä vaiheessa riitä ratkaisuksi, sillä kaikki vaikeavammaiset eivät yksinkertaisesti pysty muutosta hakemaan. Menettely on myös hidas.

– Pidämme parhaana vaihtoehtona sitä, että Kelan piirit tekevät itse nopeasti hankintaoikaisun. Tilanne on kestämätön niin potilaiden kuin yrittäjienkin kannalta, Sainio sanoo.

Esimerkkilaskelma:

Asiakas: mies ikä 30 v., erittäin vaikeasti liikuntavammainen.
Kuntoutusmäärä: 120 kertaa/ vuosi, 2-3 kertaa viikossa,
Asiakas asuu maaseudulla, tarvitsee taksia,

Nykyinen hoitopaikka on lähikaupungissa X, jossa kävi viime vuonna: edestakainen taksimatka n. 40 min.

Taksi: Kotipaikka – Lähikaupunki X – Kotipaikka: 130 euroa x 120 kertaa = 15.600 euroa/ vuosi.

Voittanut hoitopaikka on Kaupungissa Y, jonne edestakainen taksimatka on n. 160 km, kesto n. 2 tuntia.

Taksi Kotipaikka – Kaupunki Y – Kotipaikka: 280 euroa x 120 kertaa = 33.600 euroa/ vuosi.

KELA:n kokonaiskustannukset taksimatkoista yli kaksinkertaistuivat:

Kilpailutettu kausi 2019- 33.600 euroa (Kaupunki Y)
Kausi 2014 – 2018 15.600 euroa (Lähikaupunki X)

Tappio Kelalle -18.000 euroa/ vuosi

Kaukana asiakasta sijaitsevassa Kaupungissa Y sijaitseva fysioterapiayritys tarjosi 3 euroa halvemman hinnan kuin yritys Lähikaupungissa X, joten se voitti kilpailutuksen:
Kelan säästö kilpailutuksessa 3 euroa/ hoitokäynti x 120 kertaa/vuosi = 360 euroa/vuosi.

Kokonaistappio Kelalle 17 640 euroa.