Suomen työpaikoilla tapahtuu 285 korvaukseen johtanutta työtapaturmaa joka päivä – nämä alat ovat vaarallisimmat

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2018 yhteensä noin 127 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui 16 työntekijälle vuonna 2018.

Palkansaajien tapaturmataajuus 2018 ennakkoarvio

Korvatuista tapaturmista oli työpaikkatapaturmia noin 104 000 eli keskiarvoisesti noin 285 kpl vuoden jokaisena päivänä. Lisäksi asunnon ja työn välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia tapahtui noin 23 000. Tilastoon ei ole arvioitu sellaisten työtapaturmien määrää, jotka eivät ole johtaneet korvaukseen.

Korvaukseen johtaneiden työpaikkatapaturmien lukumäärä nousi noin 2 % edellisvuodesta. Työmatkatapaturmien määrä puolestaan laski noin 5 % vuodesta 2017.

Vuonna 2018 kaikkien toimialojen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 29,1 työpaikkatapaturmaa/miljoonaa työtuntia. Tapaturmataajuus pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Vuonna 2017 kaikkien alojen yhteenlaskettu taajuus oli tasan 29.

Tapaturmataajuus kuvaa työturvallisuuden muutosta työtapaturmien lukumäärän muutoksia paremmin. Tapaturmataajuus lasketaan jakamalla sattuneiden työpaikkatapaturmien lukumäärä vastaavana aikana tehdyillä työtunneilla. Tapaturmataajuuden laskemiseen ei oteta mukaan työmatkatapaturmia.

Tapaturmataajuus nousi hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa ja yksityisellä sosiaali- ja terveysalalla

Monilla päätoimialoilla tapaturmataajuudet pysyivät vuoden 2017 tasolla. Teollisuuden, vähittäis- ja tukkukaupan toimialoilla ja kuntasektorilla tapaturmataajuudessa ei tapahtunut suurta muutosta viime vuoteen verrattuna. Rakentamisen toimialalla taajuus jatkoi laskua.

Hallinto- ja tukipalveluiden toimialalla sen sijaan tapaturmataajuus nousi edelleen. Toimialaan kuuluvat muun muassa työvoiman vuokraus, turvallisuuspalvelut ja kiinteistön- ja maisemanhoito. Kasvua oli myös yksityisen sosiaali- ja terveysalan tapaturmataajuudessa, joka on jo korkeampi kuin esimerkiksi teollisuuden tapaturmataajuus.

Alla olevassa kaaviossa ilmoitetaan työpaikalla tapahtuneiden tapaturmien taajuus per miljoona työtuntia.

 Toimiala  2016  2017  2018
 Teollisuus  30 32  31
 Rakentaminen  62  61  60
 Vähittäis- ja tukkukauppa  28  28  28
 Kuljetus ja varastointi  40  40  39
 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta  50  52  55
 Kuntasektori  24  25  24
 Yksityinen sosiaali- ja terveysala  32  32  33
16 työntekijän kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa vuonna 2018

Vuonna 2018 työpaikkatapaturmissa kuoli Tapaturmavakuutuskeskuksen saamien tietojen mukaan 16 palkansaajaa. Eniten työpaikkakuolemia vuonna 2018 sattui teollisuuden, rakentamisen ja kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla toimivissa yrityksissä. Kolmessa tapauksessa kuollut henkilö oli vuokratyöntekijä.

Vuonna 2017 työpaikkatapaturmissa kuoli 18 ja vuonna 2016 yhteensä 24 palkansaajaa.

Työpaikkakuolemien määrä on ollut laskussa. Tapaturmavakuutuskeskuksen analyysisarjassa julkaistussa analyysissä: ”Työpaikkakuolemien määrä lähes puolittui – Vuosina 2009-2018 sattuneet kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat”, pohditaan millaisia viimeisen kymmenen vuoden aikana sattuneet työpaikkakuolemat ovat olleet ja millainen suunta kehityksessä on ollut.

STT

Kuva: Pixabay

Jyväskylään napsahti huikea 12 000 euron potti: Katso video voitosta täältä…

Saatat myös tykätä
Uutuus: Jokaisesta voitosta ja tappiosta rahaa takaisin!
Uutuus: Jokaisesta voitosta ja tappiosta rahaa takaisin!