Tänään kansainvälisenä tyttöjen päivänä 11.10. on tärkeä nostaa esille tyttöjen nyky-yhteiskunnassa kokemat ulkonäköpaineet.

Demi-lehden ja Dove Self-Esteem Projectin yhteistyönä toteuttamaan itsetuntokyselyyn vastasi yhteensä yli 2 000 nuorta ja sen tulokset olivat hälyttäviä.

Kyselyn vastaajat olivat pääosin tyttöjä. Kaksi kolmasosaa heistä ei viihtynyt kehossaan juuri koskaan. 81 % nuorista haluaisi paremman itsetunnon ja 83 % nuorista vastasi, että ulkonäöllä on suuri vaikutus heidän itsetuntoonsa.

Puolet kyselyyn vastanneista nuorista ei ole kehdannut mennä saunaan tai uimaan, koska on ollut epävarma ulkonäöstään. Puolet nuorista ei ole uskaltanut puhua ihastuksensa kanssa ja 43 % heistä on jättänyt mielipiteensä kertomatta, koska on ollut epävarma ulkonäöstään.

Kyselyssä selvisi, että nuorille on tärkeää, että heitä kehuttaisiin jatkuvien moitteiden sijaan. 70 % nuorista kokee joskus, etteivät he ole hyviä missään.

Kyselyn mukaan itsetuntoon vaikuttaa eniten, kokeeko nuori kuuluvansa joukkoon. 84 % vastaajista koki tämän tärkeäksi. Itsensä kauniiksi tunteminen oli myös tärkeää 80 prosentille vastaajista. Ystävien kanssa puhuminen itselle tärkeistä asioista oli tärkeää 75 prosentille vastaajista.

Kolmasosa kyselyyn vastanneista viihtyy kehossaan harvoin tai ei koskaan. Yli puolet heistä ei pidä siitä, miltä näyttää kuvissa ja yli kolmasosa sanoo häpeävänsä omaa ulkonäköään joskus. 37 % vastaajista häpeää ulkonäköään usein tai aina.

Someseuraajien tai -päivitysten tykkäysten vaikutus itsetuntoon oli tärkeää 33 prosentille vastaajista.

Itsetuntokysely toteutettiin Demin verkkosivuilla toukokuussa 2019. Kyselyyn vastasi 2 217 nuorta, joista 94 prosenttia oli tyttöjä. Neljäsosa vastaajista oli 11–14-vuotiaita, liki puolet 15–17-vuotiaita ja runsas neljäsosa 18-vuotiaita tai vanhempia.

Lähteet: Demi, Dove

Kuva: Unsplash