Yksikään huume ei ole täysin harmiton tai turvallinen, eikä huumeiden käyttämistä voi suositella kenellekään, lukuunottamatta lääketieteellisesti osoitettuun tarpeeseen.
Varmimmin huonoja tai katastrofaalisia seurauksia hallusinogeenisten huumeiden käytöstä saavat henkilöt, joilla on negatiivisia tuntemuksia, kuten ahdistusta, vihaa, turhautumista, surua, jne., koska hallusinogeenit usein aiheuttavat juuri näiden tunteiden korostumista ja pahenemista.
Laeista, kielloista ja suosituksista huolimatta miljoonat ihmiset kuitenkin käyttävät erilaisia huumausaineita. Jopa eri maiden lakien määritelmät laillisten ja laittomien huumeiden vaikutuksista vaihtelevat, joten miten voimme tietää mikä huume olisi vähiten haitallista?
Tänä vuonna julkaistun maailmanlaajuisen huumetutkimuksen mukaan vähiten haitallinen huume on psilosybiinisieni, kansanomaisemmin taikasieni. Kuten monien lääkeaineiden vaikuttavat aineet, myös taikasienen psilosybiini on määritelty myrkyksi, minkä vuoksi se luokitellaan myrkkysieneksi. Hyvin pieninä määrinä otettuna taikasieni on tutkimuksen mukaan kuitenkin vähemmän haitallista kuin yksikään muu huumausaine.

Psilosybiinisieni

Tutkimuksessa yli 12 000:sta taikasientä nauttineesta ihmisestä 0,2 % ilmoitti tarvinneensa sairaalahoitoa sen ottamisen jälkeen. Luku on viisi kertaa pienempi kuin käyttäjien, jotka olivat ottaneet ekstaasia (MDMA), LSD:tä tai kokaiinia. Sairaalahoitoa useimmin vaatineet huumeet olivat metamphetamiini ja synteettinen kannabis.
Vaikka taikasieni on todettu vähiten haitalliseksi huumeeksi ainakin lyhyellä tähtäimellä, kyseessä on kuitenkin huumaava aine ja myrkky, joten sen kokeilemista tai käyttämistä ei tietenkään voi suositella kenellekään. Lisäksi taikasienen käyttäminen esimerkiksi alkoholin kanssa sekä vieraassa ympäristössä kasvattavat huomattavasti riskiä itsensä tahattomaan vahingoittamiseen, paniikkiin, yleiseen sekavuuteen sekä mielensä menettämisen pelkoon.

Huumeiden käytön jälkeen sairaalahoitoon hakeutuneet ihmisen vuonna 2016.

Lähde: FHM