Suomalaiset naiset ovat ruotsalaisia rohkeampia puhumaan intiimivaivoistaan.
Saksalaisen lääke- ja kosmetiikkayrityksen Dr. Wolffin teettämistä tutkimuksista selviää, että suomalaiset ja ruotsalaiset naiset ajattelevat hyvin samalla tavalla intiimiasioista. Emättimen kuivuus ja siihen liittyvät ongelmat ovat molemmissa maissa yleinen, mutta vaiettu vaiva. Tutkimuksen mukaan suomalaiset naiset ovat kuitenkin rohkeampia keskustelemaan intiimivaivoistaan ruotsalaissiskoihinsa verrattuna.
Dr. Wolffin teettämät kyselytutkimukset paljastavat, että emättimen limakalvojen kuivuus on yleisesti koettu ongelma eri-ikäisten naisten keskuudessa sekä Suomessa että Ruotsissa. Suomessa 43 prosenttia kyselyyn vastanneista 18–70 -vuotiaista naisista kärsii tai on kärsinyt emättimen limakalvojen kuivuudesta. Ruotsissa vastaava luku on 46 prosenttia 30–60 -vuotiaiden naisten keskuudessa. Molemmissa maissa emättimen kuivuudesta kärsivät naiset kokevat (Suomi 80 %, Ruotsi 48 %), että vaiva on haitannut vähintään jonkin verran heidän seksielämäänsä.

43 prosenttia suomalaisista ja peräti 70 prosenttia ruotsalaisista naisista kokevat, että emättimen limakalvojen kuivuus on vaikea puheenaihe. Valtaosa molempien maiden vastaajista (Suomi 67 %, Ruotsi 80 %) pitää melko yksimielisesti syynä aiheen henkilökohtaisuutta.
Lähes kaikki naiset kokevat, että he voisivat puhua emättimen limakalvojen kuivuudesta oman gynekologin kanssa. Suomessa noin puolet vastaajista (53 %), mutta Ruotsissa vain neljännes (25 %) puhuisi aiheesta kotona aviomiehen kanssa. Gynekologi koetaan luonnollisena keskustelukumppanina molemmissa maissa, mutta mielipiteet eroavat sen suhteen, halutaanko aiheesta puhua oman aviomiehen kanssa. Median roolista aiheen käsittelyssä suomalaiset ja ruotsalaiset naiset taas ajattelevat hyvin samalla tavalla. Yli puolet vastaajista molemmissa maissa toivovat aiheesta avoimempaa keskustelua mediassa.
Tutkimuksien mukaan sekä ruotsalaiset että suomalaiset naiset kokevat hoitotuotteen hormoonittomuuden tärkeänä asiana. Ruotsalaisista naisista yksi kolmesta (33 %) valitsisi vain hormoonittoman tuotteen. Myös Suomessa joka neljäs (26 %) kosteuttavan tuotteen käyttöä miettineistä valitsisi täysin hormoonittoman tuotteen.
– Emättimen kuivuus ei ole marginaaliongelma, mutta se on vaiettu aihe ja siitä puhuminen koetaan vaikeana laajemminkin. On kuitenkin mielenkiintoista huomata, että me suomalaiset uskallamme puhua intiimiasioistamme rohkeammin kuin ruotsalaiset. Naiset lukisivat aiheesta mieluummin naistenlehdestä, kuin keskustelisivat esimerkiksi kotona kumppanin kanssa. Medialla on tärkeä rooli intiimiasioiden tabumaisuuden rikkomisessa, kommentoi Dr. Wolffin viestintäjohtaja Eva Gertz.
Kuva: Unsplash