Helsingin väestönkasvusta lähes kaksi kolmasosaa ulkomaalaistaustaisia

Helsingissä asui viime vuodenvaihteessa 628 208 asukasta, joista 14,3  % on ulkomaalaistaustaisia.
Väkiluku kasvoi vuoden 2015 aikana 7 493 hengellä, mikä oli hieman vähemmän kuin kolmena edellisenä vuonna.
Syntyneiden ja kuolleiden erotus kasvatti väkilukua 1 881 hengellä, mikä oli hieman enemmän kuin viime vuonna. Helsinki myös nettosi muuttajia etenkin Helsingin seudun ulkopuolisesta Suomesta ja ulkomailta. Koko Helsingin seudun väestö kasvoi noin 17 600 hengellä, kun koko maan väestönkasvu jäi 15 500 henkeen. Kasvu keskittyikin seudulle jopa edellisvuosia voimakkaammin.
Helsingissä asui vuoden 2016 alussa 89 878 ulkomaalaistaustaista
Ulkomaalaistaustaisella tarkoitetaan henkilöä, jonkan molemmat vanhemmat tai ainut tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Ulkomaalaistaustaisista 83 prosenttia oli syntynyt ulkomailla ja 17 prosenttia Suomessa. Heistä hieman yli puolet oli eurooppalaistaustaisia, lähes neljännes aasialais- ja lähes viidennes afrikkalaistaustaisia. Ulkomaalaistaustaisten osuus helsinkiläisistä oli vuoden 2016 alussa 14,3 prosenttia. Tiedot perustuvat Helsingin kaupungin tietokeskuksen tuoreeseen julkaisuun.
Vieraskielisiä eli muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvia henkilöitä asui Helsingissä vuoden 2016 alussa 88 132. Vieraskielisten osuus pääkaupungin väestöstä oli 14 prosenttia. Puhutuimmat vieraat äidinkielet ovat venäjä, viro, somali ja englanti.
Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan kieliä puhuvien määrä kasvaa
Vuoteen 2030 mennessä vieraskielisen väestön ennustetaan Helsingissä kasvavan 164 000–170 000 henkeen, mikä olisi noin 23 prosenttia koko väestöstä. Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan kieliä puhuvien arvioidaan tuolloin nousevan suurimmaksi vieraskielisten kieliryhmäksi.

Helsinki sai vuonna 2015 ulkomailta muuttovoittoa vieraskielisestä väestöstä 3 563 henkeä eli saman verran kuin vuotta aikaisemminkin. Ulkomaiden lisäksi vieraskielisiä muuttaa Helsinkiin myös muualta Suomesta. Helsingin seudun sisällä vieraskielisten muuttoliike kulkee sen sijaan Helsingistä poispäin lähikuntiin.
Vieraskielisten määrä suurin Itäisessä suurpiirissä
Helsingin vieraskielisistä yli neljännes asui vuoden 2016 alussa Itäisessä suur­piirissä, jossa heidän osuutensa koko väestöstä oli 22,6 prosenttia. Helsingin suu­rimmista vieraskielisten ryhmistä venäjän-, viron- ja somalinkielisistä yli 70 prosenttia asui Itäisessä, Koillisessa tai Läntisessä suurpiirissä, mutta englan­ninkieliset asuivat yleisimmin Eteläisessä suurpiirissä.
Marraskuussa 2016 ulkomaan kansalaisten työttömyysaste Helsingissä oli 26,1 prosenttia. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 7 425 eli lähes viidennes kaikis­ta työttömistä. Ulkomaalaistaustaisten työllis­tyminen vaihtelee paljon taustamaittain.
Helsingin väkiluku jatkaa kasvuaan
Helsingin kaupungin tietokeskuksen uuden väestöennusteen perusvaihtoehdon mukaan Helsingin väestö kasvaa 650 000 asukkaaseen vuonna 2020 sekä 756 000 asukkaaseen vuonna 2050. Nopean kasvun vaihtoehdon mukaan Helsingissä olisi 866 000 asukasta vuonna 2050.
STT