Juha Sipilän aktiivimallin kokemukset summattiin: ”Ei aktivoi, vaan lannistaa”

Juha Sipilän (kesk) hallitus runnoi läpi suuresti vastustetun ns. aktiivimallin, joka astui voimaan vuoden alussa. Nyt kun mallista on kerätty kokemuksia lähes vuoden ajalta, sen tulokset on todettu pitkälti päinvastaisiksi, kuin mitä Sipilä lupaili.

Aktiivimalli koetaan yleisesti lannistavana ja sen aktivoivat vaikutukset vähäisinä. Vain 2 prosenttia oli saanut aktiivimallista apua työllistymiseen, kertovat työttömyyskassa Erkon asiakaskyselyn tulokset.

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko kysyi työttömyysturvaa saavilta asiakkailtaan, miten aktiivimalli oli heidän omalla kohdallaan vaikuttanut. Oliko mallilla ollut kannustavaa tai lannistavaa vaikutusta?

Kyselyyn vastanneista lähes 1 400 korkeakoulutetusta yli puolet kertoi kokevansa aktiivimallin lannistavana. Noin neljännes arvioi aktiivimallin lannistavan paljon ja neljännes jonkin verran. Vain alle 4 prosenttia arvioi aktiivimallin kannustaneen itseään.

– Tämäkin tulos kertoo, että työmarkkinakeskusjärjestöt olivat oikeassa, kun ne eivät sitoutuneet ehdotettuun malliin. Meillä työttömyyskassoissa aktiivimalli nähtiin alusta lähtien lähinnä ikääntyviin ja vaikeasti työllistyviin kohdistuvana etuusleikkurina, joksi se on osoittautunut. Työttömyysturvaan tuli lisää normeja, vaikka normeja piti purkaa, arvioi Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon johtaja Eero T. Anttila tuloksia.

– Aktiivisuudeksi pitäisi riittää, että työtön hakee aktiivisesti työtä. Ellei aktiivimallista voida luopua kokonaan, toivottavasti jatkovalmistelussa voidaan edes selkeyttää sen sääntöjä, Anttila toivoo.

Miehet kokivat Erkon kyselyssä naisia hieman useammin, ettei aktiivimallilla ole ollut heihin mitään henkistä vaikutusta – ei kannustavaa eikä lannistavaa. Koko vastaajajoukosta noin neljäsosa oli tätä mieltä.

Ei apua työllistymiseen

Vastaajat arvioivat myös, oliko aktiivimalli aktivoinut työnhakuun, kouluttautumaan sekä sitä, oliko malli auttanut työllistymään. Luvut ovat kaikilla mittareilla karua luettavaa: vain pientä osaa malli oli aktivoinut. Mallin teho osoittautui jotakuinkin yhtä heikoksi kaikissa ikäryhmissä eivätkä vastaukset vaihdelleet myöskään sukupuolen mukaan.

Vain 2 prosenttia vastaajista arvioi, että aktiivimalli olisi auttanut työllistymisessä. Jopa 87 prosentin mielestä malli ei ollut vaikuttanut työllistymiseen.

Parhaiten aktiivimallin arvioitiin toimineen työnhaun kohdalla, työnhakuun aktivoitumista oli kokenut 7 prosenttia. Toisaalta 84 prosenttia arvioi, ettei aktiivimallilla ollut vaikutusta työnhakuun. Noin 5 prosenttia arvioi, että malli oli aktivoinut heitä hakeutumaan koulutuksiin.

Noin 11 prosenttia vastanneista ei osannut arvioida aktiivimallin vaikuttavuutta.

Viidesosan työttömyystuki leikkaantui

Aktiivimalli oli leikannut ensimmäisen tarkastelujakson jälkeen ansiopäivärahaa noin viidenneksellä vastanneista. Yli 60-vuotiailla tuen leikkaus oli selvästi yleisempää kuin nuoremmilla.

Noin 11 prosenttia kertoi aktiivimallin seurannan viivästyttäneen ansiopäivärahan maksua. 43 prosenttia ei ollut kokenut viivästystä ja varsin suuri määrä, 46 prosenttia, ei osannut sanoa, oliko viivästyksiä tapahtunut.

– Käsittelyajat ovat pysyneet hyvällä tasolla jäsenistön parantuneen työllisyyden vuoksi. Aktiivimalli on lisännyt selvittely- ja manuaalityötä kassassa ja osalla hakijoista valitettavasti viivästyttänyt hakemusten käsittelyä aikaisempaan verrattuna, kertoo Anttila.

Työttömyyskassan tiedottaminen aktiivimallista oli ollut riittävää 28 prosentin mielestä ja riittämätöntä 26 prosentin mielestä. Noin 46 prosenttia ei osannut arvioida tiedottamisen riittävyyttä.

STT

Kuva: Wikimedia Commons


Ota 20 ilmaiskierrosta

Ei omaa rahaa, ei riskiä

  • Avaa pelitili Lucky Dinolle.
  • Saat heti ilman omaa rahaa 20 ilmaiskierrosta Narcos-peliin!
  • Tallettajille lisäksi jopa 400€ bonus + 100 ilmaiskierrosta lisää.