Verohallinto lähetti maaliskuussa lähes 17 000 selvityspyyntökirjettä, joista peräti kaksi kolmasosaa oli aiheettomia Verohallinnon tietojärjestelmävirheen vuoksi.
Kirjeitä lähetettiin asiakkaille, jotka ovat rekisteröityneet arvonlisäverorekisteriin ja ilmoittavat alv-tiedot kerran vuodessa. Kirjeessä kehotettiin antamaan ilmoitus arvonlisäverosta ja maksamaan mahdollisesti puuttuva vero.

– Tietojärjestelmävirheen vuoksi kirjeitä lähti myös asiakkaille, joiden ei tarvinnut antaa arvonlisäveroilmoitusta vuodelta 2016. Verohallinto on selvittänyt, ketkä ovat saaneet aiheettoman kirjeen. Me korjaamme virheen oma-aloitteisesti niin, ettei asiakkaan tarvitse olla yhteydessä meihin, kertoo Verohallinnon ylitarkastaja Sami Kinnunen.
Maatalousyrittäjille, metsänomistajille ja elinkeinonharjoittajille lähetetyistä kirjeistä yli 5 200 oli aiheellisia, eli asiakkaan olisi pitänyt antaa ilmoitus arvonlisäverosta 28.2.2017 mennessä. Asiakkaat, jotka eivät ole antaneet ilmoitusta, saavat päätöksen, jossa kehotetaan maksamaan vero viimeistään 12.5. Asiakkaiden kannattaa kuitenkin hoitaa ilmoittaminen ja maksaminen mahdollisimman nopeasti, sillä viivästysmaksut kertyvät koko ajan.
– Virhe osui harmillisesti maa- ja metsätalousyrittäjiin, joita on kaikkiaan noin 250 000. Pahoittelemme virhettä ja siitä asiakkaille aiheutunutta haittaa, Kinnunen sanoo.
Tarkemmat ohjeet ilmoituksen antamiseen ja maksamiseen ovat vero.fi:ssä.