Tuoreen tutkimuksen mukaan väkivaltarikosten määrä kasvoi Saksassa vuosina 2015 ja 2016. Noin kymmenen prosentin kasvusta 90 % aiheutui nuorten miespuolisten turvapaikanhakijoiden suorittamista väkivaltarikoksista.
Tutkimuksessa huomautettiin, että Syyrian kaltaisilta sota-alueilta tulleet pakolaiset olivat vähemmän todennäköisiä tekemään väkivaltarikoksia, kuin muista maista tulleet turvapaikanhakijat. Sotaa paenneilla pakolaisilla oli parempi mahdollisuus saada turvapaikka Saksasta, jonka vuoksi he pyrkivät välttelemään hankaluuksia.
Suurinta kasvua väkivaltarikoksissa havaittiin 14-30-vuotiaiden miespuolisten turvapaikanhakijoiden keskuudessa. Yksi merkittävistä väkivallan aiheuttajista oli tutkimuksen mukaan hakijan saama tieto kielteisestä turvapaikkapäätöksestä.
Tutkimuksessa päätellään, että perheiden yhdistäminen sekä turvapaikan saamisen varmistaminen jo varhaisessa vaiheessa vähentäisi väkivaltarikosten määrää turvapaikanhakijoiden keskuudessa, koska puolisot, äidit, sisaret ja muut naispuoliset sukulaiset toimivat ”väkivaltaa ehkäisevänä, sivilisoivana voimana”.
Lähde: Reuters
(Kuvassa vastaanottokeskus, kuva: Wikipedia)