Helposti tulee ajatelleeksi, ettei hoitamattomista hampaista tule sen kummempia seurauksia. Ehkä reikä tai pari, mutta ne saa helposti paikattua, kun piipahtaa hammaslääkärissä. Totuus on kuitenkin toista: suun huono terveys saattaa olla ensimmäinen askel kohti esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksia tai aivoinfarktia.
Toukokuussa teetetyn tutkimuksen mukaan peräti 92 prosenttia työikäisistä suomalaisista tietää, että huono hammashoito voi johtaa vakavampiin sairauksiin. Luku on rohkaiseva, sillä Suomessa kuolee vuosittain useita henkilöitä suusta lähteneiden yleistyneiden infektioiden vuoksi.
– Suusta leviävä infektio voi edetä hyvin nopeasti ja seuraukset voivat olla kohtalokkaita. Suun terveyttä ei todellakaan kannata pitää itsestäänselvyytenä, muistuttaa erikoishammaslääkäri Juha Oittinen Oral Hammaslääkäreiltä.
Jos suun terveys on huonolla tolalla, esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien riski kasvaa.
– Pitää aina muistaa, että ihminen on kokonaisuus ja yksikin riskitekijä lisää voi olla liikaa. Jos henkilöllä on jo esimerkiksi ylipainoa, korkea kolesteroli tai diabetes, suun huono terveys saattaa olla viimeinen ratkaiseva tekijä, Oittinen sanoo.
Kotihoito lähtökohtana suun terveydelle
Suun terveydestä huolehtiminen on olennainen osa yleisterveydestä huolehtimista. Tutkimuksen mukaan yli puolet työssäkäyvistä suomalaisista käykin hammaslääkärin tarkastuksessa riittävän usein eli noin kerran vuodessa. Toisaalta jopa 47 prosenttia on sitä mieltä, että hammashoito ei ole Suomessa hyvällä tasolla.
– Hampaista ja suusta huolehtiessa kannattaa aina muistaa, että suun huono terveys voi aiheuttaa ongelmia muuallekin. Ja vaikka ongelmia ei tulisikaan, myös suun terveys itsessään on tärkeä asia, Oittinen sanoo.
Terveessä suussa hampaat ja ikenet ovat hyvässä kunnossa, makuaisti toimii, hengitys ei haise pahalle eikä mitään kohtaa kolota tai kivistä. Suun terveyteen vaikuttavat tietysti omalta osaltaan perimä ja elintavat, mutta myös hoidolla on suuri merkitys.
– Kaiken lähtökohta on ennaltaehkäisevä hampaidenhoito kotona: hampaiden harjaus, fluorihammastahnan käyttö ja hammaslangan käyttö. Niiden seuraksi voi käyttää desinfioivaa suuvettä. Lisäksi pitää muistaa käydä hammaslääkärin vastaanotolla säännöllisin väliajoin.
Tutkimus toteutettiin web-kyselynä toukokuussa 2013. Kyselyyn vastasi yhteensä 613 työssäkäyvää suomalaista. Lähtöotos painotettiin väestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Tutkimuksen toteutti YouGov Finland ja tilasi Oral Hammaslääkärit.