Vaikka miehet ja naiset ovat eläneet yhdessä ihmiskunnan alusta lähtien, heidän on edelleen joskus lähes mahdoton ymmärtää toisiaan. Mistä tämä johtuu?
YourTango-sivuston asiantuntijat kertovat viisi syytä, miksi miesten ja naisten välillä valitsee vieläkin niin syvä kuilu. Syyt liittyvät muun muassa satojen tuhansien vuosien aikana kehittyneisiin biologisiin ja geneettisiin tekijöihin.
Alla viisi syytä miesten ja naisten eroavaisuuksiin, jotka on hyvä tiedostaa ymmärtääkseen toista sukupuolta paremmin.

1. Miehet ja naiset kehittyivät eri tavalla

Tämä on biologinen fakta. Miesten aivot ovat muotoutuneet soveltumaan heidän tehtäviinsä – metsästykseen ja lauman suojelemiseen vihollisilta. Onnistuakseen tehtävissään, miesten täytyi oppia irrottamaan itsensä tilanteesta vähentämällä empatiaa. Samaan aikaan naisten aivot kehittyivät enemmän ihmisten välisiin suhteisiin.
Naiset synnyttivät ja olivat tiiviimpi osa kotiyhteisöä. Miesten ja naisten aivojen kehittyminen aikojen saatossa vaikuttaa edelleen siihen, miten he suhtautuvat toisiinsa. Tämän vuoksi naiset haluavat usein empaattisempaa vuoropuhelua miesten kanssa, ja miehet kokevat että heitä kritisoidaan, koska heillä ei ole henkisiä kykyjä naisten kaipaamaan empatiaan. Kyse on aivojen toiminnan erilaisuudesta.

2. Evoluution muokkaamat eroavaisuudet eivät helpota asioita

Miesten ja naisten kehot ovat kehittyneet täysin erilaisissa ympäristöissä, kuin missä he nykyisin elävät. Useimmat miehet eivät enää metsästä ruokaa perheelle, eikä jokaisen naisen enää tarvitse olla synnyttäjän ja kotiyhteisön jäsenen roolissa. Tämä evoluution aiheuttama muutos voi aiheuttaa miehille ja naisille ahdistusta. Asian tiedostaminen ja sen aiheuttamista tunteista puhuminen avoimesti voi auttaa parisuhdetta toimimaan paremmin.

3. Miehet ja naiset eivät ole aina samaa mieltä seksistä ja romanssista

Koska miehet kehittyivät ilman sellaista kapasiteettia empatiaan kuin naisilla, molemmilla sukupuolilla on usein hyvin erilainen käsitys seksin ja parisuhteen merkityksistä.
Miehet ovat esimerkiksi neljä kertaa naisia todennäköisemmin sitä mieltä, että seksi ja henkinen intiimiys ovat sama asia. Useiden tuoreiden tutkimusten mukaan miehet myös rakastuvat naisia nopeammin.
Miesten ja naisten täytyy siis ymmärtää, että heillä voi olla suhteesta täysin toisenlainen käsitys kuin kumppanilla, minkä vuoksi kommunikointi parisuhteessa on niin tärkeää.

4. Sukupuoli ei ole tärkein asia

Vaikka miesten ja naisten välillä on niin biologisesti kuin henkisestikin suuria eroavaisuuksia, on tärkeämpiäkin asioita kuin sukupuoli. Olemme enemmän kuin vain miehiä ja naisia. Olemme yksilöitä. Evoluution on muokannut myös sukupuolten sisälle yksilöllisyyttä, joka tulee ottaa huomioon, koska kaikkien ihmisten välillä on eroavaisuuksia, ei vain miesten ja naisten välillä.

5. Miehen ja naisen välinen suhde kehittyy vuosien aikana

Pitkään parisuhteessa olleiden on tärkeä ymmärtää, että suhde muuttuu vuosien kuluessa. Jos pari löytää toisensa parikymppisinä ja huomaa, mitkä piirteet heissä eroavat toisistaan tai ovat samanlaisia, heidän tulee ottaa huomioon, että he molemmat tulevat muuttumaan vuosien kuluessa, ja samoin käy parisuhteelle.
Jokainen merkittävä asia elämässä muuttaa ja kehittää molempia osapuolia omalla yksilöllisellä tavallaan. Ura, lapset, työttömyys tai työkyvyttömyys ja eläke – kaikki nämä voivat muuttaa parisuhdetta hyvin monella tasolla. Parin täytyy ymmärtää, että osa heidän romanssinsa kehittymistä liittyy siihen, että heidän täytyy jatkossakin kertoa itsestään asioita kumppanilleen, yhä uudelleen ja uudelleen, koska molemmat kehittyvät, kasvavat ja muuttuvat ajan myötä.
Miehet ja naiset ovat ”aina” eläneet yhdessä
Vaikka miehet ja naiset voivat silloin tällöin ärsyttää toisiaan suurestikin, eivätkä he aina kykene ymmärtämään toisiaan, he ovat kuitenkin eläneet ja menestyneet yhdessä ihmiskunnan alusta lähtien.
Meidän täytyy siis muistaa sekä ennen kaikkea ymmärtää, että miehet ja naiset eivät ole samanlaisia, vaan sukupuolten välillä on eroja. Puhukaamme siis näistä eroista ja hyväksykäämme ne, niin vältymme monilta ongelmilta ja meidän on helpompi tulla toimeen keskenämme.
Lähde: YourTango
Kuva: Pixabay