Emeritus tutkimusprofessori Osmo Kontulan kirjoittamassa Väestöliiton blogitekstissä varoitellaan, että kahden ihmisen rakastaminen johtaa väistämättä ongelmiin. Kahden rakkaussuhteen asetelman sanotaan olevan uuvuttava ja johtavan vaikeisiin valintoihin ja rakkaiden menetykseen. Sexpo on asiasta eri mieltä.

Kontula viittaa kirjoituksessaan Yhdysvalloissa tehtyyn antropologiseen tutkimukseen (Jankowiak & Gerth, 2012), jossa selvitettiin, mitä seuraa siitä jos rakastaa kahta ihmistä samanaikaisesti. Tutkimuksessa huomattiin, että melko pian tilanne muuttui ongelmaksi. Monet kokivat ahdistusta niihin liittyvistä ristiriitaisista odotuksista.

Tutkimuksessa kohdattiin eettinen dilemma erityisesti silloin, kun kahden rakkaan välillä täytyi tehdä valinta, joka oli vaikeaa. Usein valintatilanne johti siihen, että molemmat rakkaat menetettiin.

Sexpo toteaa blogikirjoituksen olevan leimaava ja virheellinen. Sexpon mukaan ”tällainen kirjoittelu asiantuntijan arvovallalla on syrjivää ja aiheuttaa vahinkoa ihmisille, jotka eivät elä perinteisissä parisuhteissa”.

Sexpon mukaan blogissa viitattu tutkimus käsittelee salasuhteita, joista kumppanit eivät ole tietoisia, eli siinä olisi kyse perinteiseen parisuhdemalliin kiinteästi kuuluvasta uskottomuuskuviosta. Blogitekstissä ei Sexpon mukaan tehdä asiayhteyttä selväksi, vaan ongelmat nostetaan esille ”harhaanjohtavasti rakkauteen liittyvinä, mikä leimaa moninaiset tavat rakastaa ongelmiksi”.

Sexpon mukaan mononormatiivinen puhe olettaa virheellisesti, että vain parisuhteet voisivat olla hyviä ja toimivia, ja sovinnainen vinouma olettaa, että vain perinteisiin normeihin nojaamalla voi elää hyvää ihmissuhde- ja perhe-elämää.

Tutkimuksia ja asiantuntijoiden asenteita vääristää Sexpon kannanoton mukaan näköalattomuus, aiheen kapea-alainen tuntemus ja valtavirran elämäntapoihin kytkeytyvä normatiivisuus. Tutkimuskohteiksi valikoituu yhä pääasiassa valtavirran elämäntapaa eläviä keskiluokkaisia ihmisiä. Virhe syntyy, kun tutkimusten tulokset yleistetään koskemaan esimerkiksi seksuaalisuutta, ihmissuhteita tai rakkautta ylipäätään, vaikka ne koskevat ennemmin valtavirran perinteisiä käsityksiä ja elämäntapoja.

Sexpo viittaa toisiin tutkimuksiin, jotka osoittavat, että monisuhteet ovat toimivia, menestyviä ja onnellisia samankaltaisilla ehdoilla kuin parisuhteetkin (esim. Sheff 2013). Sexpon vastineessa todetaan, että rakkaus ei ole vain yhteen kohteeseen rajoitettua, minkä voi todentaa jokainen vanhempi, jolla on useampi lapsi. Ihmissuhteet menestyvät, kun niissä ollaan rehellisiä, avoimia ja jatkuvassa dialogissa kumppaneiden tarpeista.

Sexpon kanta on, että useampaa ihmistä voi ja saa rakastaa. Ihmissuhteiden moninaisuutta pitää kunnioittaa myös seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden asiantuntijoiden viestinnässä ja asenteissa. Sexpon ja Ihmissuhdeterapiakeskuksen palveluihin ovat tervetulleita kaikenlaisissa ihmissuhteissa elävät ihmiset, eikä heidän ihmissuhdevalintojaan kyseenalaisteta.

Sexpo on vuonna 1969 perustettu seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden asiantuntijajärjestö.

Lähde ja kuva: Sexpo