Sinkkuuteen liittyy yhä tietty leima, vaikka yksin elävien määrä on kasvanut Suomessakin tasaiseen tahtiin. Yhdysvaltalainen sosiologi Eric Klinenberg kirjoittaa kirjassaan Going Solo, että yksin eläminen on esitetty usein yhteiskunnallisena ongelmana ja merkkinä ihmisten heikkenevistä sosiaalisista suhteista.
Klinenbergin lisäksi useat tutkimukset kuitenkin todistavat, että sinkkuudessa on silti omat etunsa. Sinkut ovat usein sosiaalisempia kuin naimisissa olevat ihmiset. Lisäksi he ovat enemmän yhteydessä perheeseensä, ystäviinsä ja naapureihinsa.
Klinenbergin mukaan ulkopuolelta tuleva paine voi saada sinkut epäilemään tyytyväisyyttään elämäänsä, mutta sinkkuus ei tarkoita sitä, että elämä olisi yksinäistä tai eristynyttä.
– Päinvastoin todistusaineisto kertoo, että yksin elävät ihmiset kompensoivat olemalla sosiaalisesti aktiivisempia kuin ne, jotka elävät muiden kanssa, Klinenberg toteaa.
Klinenberg myös uskoo, että yksin elävillä on enemmän aikaa itselleen. Yksin oleminen auttaa ihmisiä selvittämään, keitä he ovat ja mikä antaa heidän elämälleen merkityksen.
Sinkut viettävät tutkimusten mukaan myös enemmän aikaa vapaa-ajan harrastusten parissa ja kokevat enemmän henkilökohtaista kasvua. Taloudellistakin etua sinkkuudesta näyttäisi näyttäisi olevan, sillä sinkuilla on keskimäärin pienempi luottokorttilasku.
Lähde: EveningStandard