Tämän vuoksi valitsemme kumppanin, jonka piirteet alkavat ärsyttää meitä ajan myötä

Kirjailija Gretchen Rubin toteaa uudessa ihmissuhdeoppaassaan, että vastakkaiset persoonat vetävät toisiaan lähtökohtaisesti puoleensa. Kun kaksi hyvin erilaista henkilöä päätyvät parisuhteeseen, heidän luonteensa voivat kuitenkin joutua törmäyskurssille suhteen edetessä.
Rubinin uusi opas on nimeltään The Four Tendencies (Neljä taipumusta). Kirjassaan hän toteaa, että ”meitä vetää usein puoleensa juuri ne ominaisuudet, jotka ajan myötä ajavat meidät hulluksi”. Rubinin mukaan ihmiset jakautuvat neljään tyyppiin sen mukaan, millaisia taipumuksia heillä on. Tyypit ovat velvoittaja, kannattelija, kyseenalaistaja ja kapinoija.
Velvoittajat täyttävät ulkopuoliset odotukset, mutta eivät aina omiaan, eli sisäisiä odotuksia. Kannattelijat puolestaan täyttävät sekä ulkoiset että sisäiset odotukset, eivätkä petä itsensä eivätkä muiden odotuksia. Kyseenalaistajat täyttävät omat sisäiset odotuksensa, mutta tekevät asioita vain, jos niissä on heidän näkökulmastaan järkeä. Kapinoijat vastustavat sekä sisäisiä että ulkoisia odotuksia.
Haastattelussa Rubin käytti esimerkkinä kuvitteellista kannattelija-kapinoija-paria.
– Jos olet kannattelija, elät aikataulun mukaan. Et koskaan jätä välistä päivittäisiä toimiasi ja syöt aina vähemmän kuin 30 grammaa hiilihydraatteja päivässä, sekä menet nukkumaan aina kello yhteentoista mennessä. On jännittävää tulla jonkun sellaisen hurmaamaksi, joka on hyvin vapaa eikä rajoittunut.
Rubin jatkoi, että ajan myötä taipumukset kuitenkin vahvistuvat, ja molemmat haluavat palata siihen, mikä on heille kaikkein mukavin ja luonnollisin tapa elää. Siitä voi syntyä jännitteitä. Eri taipumusta edustavat henkilöt voivat toki olla onnellisia suhteessaan, mutta mahdollisesta jännitteiden aiheuttajasta kannattaa olla tietoinen.
Tiedeyhteisö ei kuitenkaan ole yksimielinen siitä, tekeekö parisuhteen osapuolten luonteiden samankaltaisuus suhteesta onnellisemman. Vuonna 2005 julkaistu tutkimus osoitti, että avioparit, joilla oli samanlaiset persoonallisuuden piirteet, olivat tyytyväisempiä suhteeseensa kuin ne, joiden persoonallisuuden piirteet erosivat voimakkaasti toisistaan. Toiset tutkimukset kuitenkin poikkeavat tästä näkemyksestä. Eräs vuonna 2007 julkaistu tutkimus seurasi pareja 12 vuoden ajan. Tulosten mukaan pitkällä aikavälillä parit, joiden osapuolten luonteet olivat samanlaiset, olivat tyytymättömämpiä suhteeseensa.
Lähde: EveningStandard