Nykyisin on alettu useammin tuoda esille erilaisia ehdotuksia siihen, miten eri sukupuolia pitäisi hyväksyä ja tunnustaa, ja miten niiden edustajia pitäisi nimittää.

Länsimaissa on totuttu tunnustamaan kaksi sukupuolta, mies ja nainen, mutta esimerkiksi Pohjois-Amerikan alkuperäiskansa, jota kutsuttiin yleisesti intiaaneiksi, tunnusti jopa 5 sukupuolta.

Vasta kristittyjen tulo Pohjois-Amerikkaan muutti intiaanien käsitystä sukupuolista. Sellaisia henkilöitä, joilla oli sekä miehisiä että naisellisia ominaisuuksia, oli pidetty satojen vuosien ajan luonnollisen lahjakkaina, minkä vuoksi he pystyivät näkemään asiat eri näkökulmista. Heitä pidettiin ”Luojan lahjana” perheelle.

Indian Country Today -sivuston mukaan kaikki alkuperäisyhteisöt hyväksyivät seuraavat sukupuoliroolit: Nainen, mies, kahden hengen nainen, kahden hengen mies ja transsukupuolinen.

Amerikan intiaanit arvostivat maskuliinisuuden ja feminiinisyyden sijaan ihmisiä sen mukaan, mitä he pystyivät tarjoamaan heimolle. Lapsille ei määrätty sukupuolirooleja ja heidän vaatteensa olivat pitkälti sukupuolineutraaleja. Ei ollut ennalta määrättyjä rajoituksia, joiden mukaan olisi pitänyt elää ja rakastaa. Sukupuolirooleihin ei tällöin myöskään liittynyt hyljeksintää eikä vihanpitoa.

Viidessä sukupuoliroolissa ei ollut intiaaneille mitään epänormaalia, sillä heimoissa ei tunnettu erillistä käsitettä ”normaaliudesta”.

Yksi ensimmäisiä asioita, joita eurooppalaiset hävittivät intiaaneilta olivat nämä 5 sukupuoliroolia. Intiaanit pakotettiin toimimaan ja pukeutumaan vain naisen tai miehen roolin mukaisesti. ”Kaksihenkisiä” alettiin hyljeksiä ja vainota, ja monet heistä päätyivät tekemään itsemurhan.

Lähde ja kuvat: DailyPlug