Seta ry:n nuorisotoimikunta käynnisti Aidosti avoin -kampanjan kansainvälisen trans-, bi- ja homofobian vastaisen IDAHOT-päivän kunniaksi.

Kampanjan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta harrastusyhteisöjen turvallisuudesta, syrjimättömyydestä ja sopivuudesta sateenkaarinuorille. Kampanja on suunnattu sekä harrastusyhteisöille että jokaiselle harrastajalle. IDAHOT-päivää vietettiin keskiviikkona 17.5.
Harrastajille kampanja tarjoaa mahdollisuuden ilmiantaa oman turvallisen ja yhdenvertaisen harrastuspaikkansa. Kyseessä voi olla esimerkiksi kulttuuriyhdistys, urheiluseura, kunnan nuorisotila tai mikä tahansa nuorille harrastustoimintaa tarjoava taho. Nuorisotoimikunta palkitsee nuorten omien ehdotusten pohjalta yhden harrastusyhteisön kunniamaininnalla. Ehdotuksia otetaan vastaan verkkolomakkeella 12.6. saakka, ja voittaja julkistetaan Helsinki Pride -viikolla.
Kampanjan aikana julkaistaan nuorten lähettämiä positiivisia kokemuksia harrastuksistaan hyvien käytäntöjen levittämiseksi.
– Haluamme nostaa esiin kannustavia esimerkkejä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta harrastuksissa. On tärkeää levittää yhdenvertaisuutta edistäviä toimintatapoja ja kannustaa sateenkaarinuoria harrastusten pariin, kommentoi nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Lili Pakalén.
Harrastusyhteisöt voivat ottaa osaa kampanjaan lupautumalla sateenkaarinuorille turvalliseksi ympäristöksi. Nuorisotoimikunta on listannut näkökulmia, joita turvallisen ja yhdenvertaisen harrastusyhteisön tulee toiminnassaan ottaa huomioon.
– Monet harrastukset eivät tällä hetkellä ole aidosti avoimia sateenkaarinuorille. Usein harrastuksia ei uskalleta aloittaa vihapuheen ja kiusaamisen pelossa, koska moninaisuutta ei ole tuotu tiedotuksessa esille. Sukupuolittavat käytännöt esimerkiksi ryhmäjaoissa ja puhuhuoneissa sulkevat ulos monia harrastajia, vaikka tilanne olisi korjattavissa melko yksinkertaisilla muutoksilla, kuvailee Pakalén.
– Toivomme harrastusyhteisöjen keskustelevan näistä asioista ja miettivän, miten he voisivat kehittää omaa toimintaansa. Rohkaisemme ottamaan erityisesti nuoret harrastajat mukaan toiminnan suunnitteluun, kertoo nuorisotoimikunnan jäsen Teija Ryhtä.
Nuoret voivat ilmiantaa harrastuksia verkkolomakkeen kautta.