Älypuhelimen käyttö voi nykyihmisellä riistäytyä käsistä, mikä pahimmillaan voi aiheuttaa vaikeuksia niin työelämässä kuin vapaa-ajalla. Ystävänpäivän aikoihin ajoittuva Mielenterveysseuran “Holy Mobile” -kampanja herättää ihmiset pohtimaan omaa suhdettaan älypuhelimiin, jotta muistaisimme kohdata läheisiämme myös aidosti, läsnäolevasti ja katsoa mobiilin sijaan heitä silmiin.

Kun älypuhelin saa liikaa valtaa elämässä, on tyypillistä, ettei ihminen useinkaan itse ensimmäisenä tunnista omaa tilannettaan.

Kasvavaan ilmiöön ottaa kantaa Mielenterveysseuran uusi “Holy Mobile” -kampanja. Sen tavoitteena on herättää ihmisiä huomaamaan mobiililaitteen rooli omassa arjessaan: onko älypuhelin “ryöstänyt” liian suuren ja merkittävän roolin elämässäni tai läheisteni elämässä?

– Voisi yleistää, että älypuhelin on elämässä hyvä renki, mutta huono isäntä. Työelämässä mobiili on monille välttämätön työkalu ja se tarjoaa arkeen monia oivallisia palveluja. Kampanjan kautta toivomme yhä useamman tiedostavan, miten ja missä tilanteissa tartumme mobiiliin, sanoo Suomen Mielenterveysseuran asiantuntija Elina Marjamäki.

Yhteys keskittymishäiriöihin on ilmeistä

Marjamäki kertoo, että mobiilin käyttöön liittyvät aiheet nousevat yhä useammin puheeksi kasvatusalan ammattilaisten keskuudessa.

– Tällä hetkellä puhutaan paljon mobiilin käytön vaikutuksista keskittymiskykyyn esimerkiksi koulussa tai työpaikalla. Mobiilin äärellä vietettyjen aikojen venyminen vaikuttaa tekevän ihmisestä levottoman, ärtyneen ja epäsosiaalisen. Mobiilin käytön rajoittaminen näyttääkin heijastuvan sosiaalisiin suhteisiin myönteisesti. Tämä on ristiriidassa monien kokemukseen siitä, että jää sosiaalisten kuvioiden ulkopuolelle ilman verkkoyhteyttä ja sosiaalista mediaa, kommentoi Marjamäki.

Mobiilin käytöllä on myös tutkimuksissa havaittu olevan yhteyksiä ahdistuneisuuteen. Arjessa mobiilin käyttö voi aiheuttaa paljon vaaratilanteita, kun ihmiset ovat paikalla, mutta eivät läsnä.

Erityisesti lapsiperheissä tulisi kiinnittää huomiota kännykän rooliin arjessa.

– Teknologiaa ja sosiaalisia suhteita koskevien tutkimusten mukaan empatian määrä vuorovaikutuksessa vähenee, kun puhelin on mukana. Lasten sosiaalisten taitojen oppimisen kannalta on tärkeää, että yhteisestä ajasta voidaan nauttia myös ilman ruutuja.

Kännykkä kuin jumala

Kampanja perustuu Rainer Gesellen ottamiin tyylikkäisiin, harmonisiin kuviin, joissa ihmiset ovat asettuneet rukouksen kaltaiseen asentoon. Kuvan harmonian ja “hartauden” rikkoo älypuhelin. Kuva herättää huomaamaan, kuinka puhelimesta on tullut “epäjumala”, jonka puoleen kumarrumme ja jonka avaamaa maailmaa palvomme.

Kampanja haastaa ihmisiä olemaan yhden päivän ilman älypuhelinta. Jos päivä tuntuu henkisesti vaikealta, on hyvä pysähtyä miettimään omaa puhelimen käyttöä ja sen roolia arjessa. Kampanjasivulla jaetaan asiantuntevaa tietoa ja vinkkejä, kuinka hallita mobiilin käyttöä.

Kampanja näkyy 17.2.2019 asti suurimpien kaupunkien ulkomainonnassa paikoissa, joissa ihmiset aktiivisimmin kännykkää käyttävät: kaupunkien ydinkeskustoissa, vilkkaimmilla kulkuväylillä sekä liikenteen solmukohdissa.

– Näissäkin voisi nostaa katseensa puhelimesta ja katsoa toista ihmistä silmiin,  pohtii kampanjan suunnittelussa mukana ollut Avidlyn luova johtaja Risto Etelämäki.

STT

Kuva: Suomen mielenterveysseura