Pääkaupunkiseudulla reilun puolen vuoden aikana on todettu neljä kotimaassa saatua HIV-tartuntaa pistoshuumeiden käyttäjillä. Tilanne on poikkeuksellinen, sillä edeltävän viiden vuoden aikana vastaavia tartuntoja on todettu vain kaksi.

HUSin Infektioyksikkö selvittää yhdessä THL:n, alueen kuntien ja päihdetyötä tekevien toimijoiden kanssa tilannetta. Lisäksi on käynnistetty toimenpiteitä epidemian ehkäisemiseksi: HIV-testausta lisätään ja terveysneuvontaa sekä puhtaiden pistosvälineiden jakamista vahvistetaan.

HIV-tartuntojen uudelleen leviäminen pistoshuumeiden käyttäjien joukossa on todellinen uhka, sillä vuosittain Suomessa todetaan yli 1000 uutta C-hepatiittitartuntaa, joista valtaosa on tarttunut yhteisten pistosvälineiden välityksellä. Koska C-hepatiitti ja HIV tarttuvat samalla tavalla, jokaisen hepatiitti C-tartunnan yhteydessä on mahdollisuus myös HIV:n leviämiseen. Puhtaiden ja omien pistosvälineiden käyttö suojaa molemmilta tartunnoilta.

Edellinen HIV-epidemia 20 vuotta sitten

Vuosituhannen vaihteessa HIV-tartunta levisi nopeasti yli 250:een pistoshuumeiden käyttäjään pääkaupunkiseudulla. Tilanne saatiin tuolloin hallintaan testausta, terveysneuvontaa ja puhtaiden pistosvälineiden jakamista lisäämällä. Tartuntojen torjunnassa on ollut tärkeää myös yhteisen hoitoyksikön perustaminen päihteiden korvaushoidon ja HIV-lääkityksen toteuttamista varten. Lisäksi on tehty etsivää työtä kontaktin luomiseksi päihteiden käyttäjiin.

Tehokas tapa estää tilanteen kehittyminen vaikeasti hallittavaksi ja yhteiskunnalle kalliiksi epidemiaksi on todeta HIV-tartunnat mahdollisimman varhain ja saada HIV-positiiviset hoidon piiriin. HIV-positiivisen henkilön, jonka hoito onnistuu, eliniän ennuste ei poikkea muusta väestöstä eikä henkilö ei ole enää tartuttava. Tällä hetkellä HUSin seurannassa olevista pistoshuumeiden välityksellä tartunnan saaneista potilaista 96 % on saavuttanut hyvän hoitotuloksen.

Huumeita käyttäneitä henkilöitä suositellaan hakeutumaan HIV-testiin esimerkiksi huumeita käyttävien terveysneuvontapisteisiin, päihdetyötä tekeviin yksiköihin tai omaan terveyskeskukseen. Terveydenhuollon työntekijöitä kehotetaan tarjoamaan HIV-testiä kaikille huumeiden käyttäjille riippumatta siitä, miksi he terveydenhuoltoon hakeutuvat. Testausta kuuluu tehostaa myös vankiloissa. Pistoshuumeita käyttävien on ensiarvoisen tärkeää pistää vain omilla puhtailla välineillä.

Lähde: HUS

Kuva: Pixabay