Juupajokelainen kuukautiskuppivalmistaja Lunette selvitti tuoreessa tutkimuksessaan kuukautisiin liittyvää asenneilmapiiriä naisten ja miesten välillä.
Tutkimus vahvisti, että miesten kuukautistietämyksen taso on merkittävästi heikompi kuin naisilla. Lunette peräänkuuluuttaa nyt koulujen ja terveydenhoitoalan ammattilaisten vastuuta miesten tietotason kasvattamisessa.
Väärät uskomukset jylläävät – huomio nuorten koulutuksen sisältöön
Lunetten Suomessa teettämä tutkimus osoittaa, että miesten kuukautistietämyksessä olisi parantamisen varaa: miehistä vain noin 9 % kertoo, että olisi halunnut saada lisää tietoa kuukautisista kouluaikana, vaikka monet väärät uskomukset elävät edelleen vahvoina. Peräti 33 % miehistä luulee, ettei nainen voi tulla kuukautisten aikana raskaaksi ja 16 % kuvittelee, ettei kuukautisten aikana voi uida. Kaikista vastanneista 22 % myös luulee, ettei kuukautiskuppia voi käyttää yöllä.

– Tutkimuksen tulokset ovat hälyttäviä. On ilmeistä, että kouluissa tällä hetkellä annettava kuukautisopetus ei ole riittävän tasa-arvoista. Haluamme haastaa koulujen ja terveydenhoitoalan ammattilaiset aktiivisemmin miettimään, miten voisimme saada miesten kuukautistietämyksen tasoa paremmaksi ja samalla lisätä keskustelun avoimuutta koulumaailmaan. Kaiken kaikkiaan kuukautistietämystä ja anatomiaopetusta tulisi kehittää maailmanlaajuisesti, Lune Groupin toimitusjohtaja Heli Kurjanen esittää.
Kiusallisista tilanteista avoimeen keskusteluun
Miesten suhtautuminen naisiin kuukautisten aikana on täynnä negatiivisia tuntemuksia. Peräti 79 % suomalaisista miehistä oli sitä mieltä, että naiset ovat kuukautisten aikana ennen kaikkea ailahtelevaisia ja ärtyisiä. Miesten kielteinen ajatusmaailma ulottuu myös kotoa työpaikalle, sillä reilu neljännes suomalaisista miehistä väittää, että naisten työkyky heikenee kuukautisten aikana.
Lunetten tutkimuksen mukaan kuukautisista puhuminen esimerkiksi kumppanille on edelleen naisten mielestä vaivaannuttavaa; peräti 24 % naisista on kokenut kiusallisena kuukautisista puhumisen miehelleen, kun vastaava luku miesten keskuudessa on vain 5 %.

Tutkimustuloksista on myös pääteltävissä, että miehet puhuvat naisille toisinaan kuukautisista ajattelemattomaan sävyyn – viidennes naisista kertoi miesten puhuneen tavalla, joka tuntui heistä ikävältä. Miehistä toisaalta vain 9 % tuntee olonsa kiusaantuneeksi, kun naiset ovat puhuneet seurueessa kuukautisistaan. Tutkimustulosten valossa on joka tapauksessa ilmeistä, että kuukautisiin liittyvälle avoimelle keskustelulle on kysyntää.
– Me Lunettella uskomme, että kuukautisiin liittyvä avoin keskustelu edistää samalla sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista. Tutkimuksemme tukee myös missiotamme – haluamme rikkoa valitsevia tabuja. Jopa 80 % suomalaisista kokee, että kuukautisista pitäisi voida keskustella aivan avoimesti esimerkiksi kotona, työpaikalla tai ystävien kesken, Lune Groupin toimitusjohtaja Heli Kurjanen kiteyttää.
Lunette vie kuukautiskuppeja 40:een maahan ja on aktiivisesti mukana monissa kansainvälisissä hyväntekeväisyysohjelmissa.
Lunetten teettämään M3 Research – M3 Panelin -tutkimukseen osallistui 1004 suomalaista vastaajaa iältään 18­­–70-vuotta. Tutkimus toteutettiin aikavälillä 3.11.-7.11.2016.