Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukes, on havainnut markkinoilla happoihin perustuvia kuorinta-aineita, joita myydään kosmetiikkana ja jotka eivät täytä EU-lainsäädännön vaatimuksia. Jotkin verkkokaupoissa myytävät tuotteet sisältävät sallittua enemmän salisyylihappoa ja voivat aiheuttaa iholle palovammojen kaltaisia oireita. Tukes selvittää asiaa valvonnassaan ja tekee tarvittaessa kieltopäätöksiä lainsäädännön vastaisia tuotteita Suomessa myyville yrityksille.
Euroopan unioni on asettanut salisyylihapolle 2 %:n pitoisuusrajan, eikä tätä isompia pitoisuuksia sisältäviä tuotteita saa kosmetiikkana olla markkinoilla. Salisyylihapon lisäksi joissain kuorinta-aineissa voidaan mainostaa trikloorietikkahappoa (TCA), jonka käyttö kosmeettisissa valmisteissa on EU-alueella kokonaan kielletty.
Kosmetiikkaa verkkokaupoista ostaessa kannattaa olla tarkkana. Happokuorintaan markkinoitavat tuotteet ovat vaikutuksiltaan voimakkaita, ja ne voivat liian suurina pitoisuuksina ja huolimattomasti käytettyinä aiheuttaa iholla palovammojen kaltaisia oireita.

Vastuu myytävän tuotteen turvallisuudesta on Euroopan unionissa markkinoille saattavalla yrityksellä. Kosmeettisella valmisteella tulee aina olla EU-alueella vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että tuotteen turvallisuusvaatimukset täyttyvät. Kosmeettisesta valmisteesta tulee olla tehtynä turvallisuusselvitys, jonka on pyydettäessä oltava viranomaisen saatavilla. Myös vastuuhenkilön yhteystiedot on merkittävä selvästi tuotteen pakkaukseen.
Kosmeettisten tuotteiden valvonnasta vastaa Suomessa Tukes. Jotkut hapot voivat myös olla lääkevalmisteita, joiden valvonnasta vastaa Fimea. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonnasta vastaa Valvira.
– Tukes kehottaa malttiin ja huolellisuuteen kosmetiikkaa verkosta ostettaessa. Aina kannattaa miettiä ensin, ryhmäpäällikkö Marilla Lahtinen Tukesista muistuttaa.
Lähde: Tukes
Kuvituskuva: Unsplash