Verottaja kokee tarkastuksensa menestykseksi, sillä niiden seurauksena 62 yritykseltä on peruutettu anniskelulupa joko pysyvästi tai määräajaksi.
Verohallinnon tiedotteen mukaan kansalaisilta on saatu enemmän vihjeita ravintola-alan veronkierrosta, kuin miltään muulta alalta. Yrityksiä koskevista verovilppivihjeistä suurin osa, yli 14 prosenttia, on juuri ravintola-alalta. Kaikki saadut vihjetiedot käydään läpi ja osaa on hyödynnetty ravintolaprojektin tarkastuksissa.
– Vihjetietojen määrä kertoo siitä, että epärehelliset toimijat harmittavat suomalaisia, sanoo ylitarkastaja Pia Ansamäki Verohallinnosta.
Ravintola-alaa on tarkastettu tehostetusti vuonna 2015 alkaneessa Verohallinnon projektissa. Tähän mennessä veron välttämistä tai puutteita kirjanpidossa on havaittu noin 66 prosentissa tarkastetuista yrityksistä. Näistä noin kolmasosaa epäillään törkeästä kirjanpitorikoksesta tai veropetoksesta.
– Tehostettu valvonta ravintola-alalla on selvästi tarpeen. Verotarkastusten yhtenä tavoitteena on luoda rehellisille yrittäjille paremmat edellytykset pärjätä kilpailussa, Ansamäki toteaa.
Ohimyynti vie anniskeluluvan
Verohallinto tekee yhteistyötä muiden viranomaisten, muun muassa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran kanssa, joka ohjaa alkoholilain toimeenpanoa aluehallintovirastoissa.
Verotarkastusten perusteella aluehallintovirastot ovat arvioineet ravintoloiden luotettavuutta ja taloudellisia edellytyksiä alkoholijuomien anniskeluun. Useissa tapauksissa havainnot esimerkiksi laajamittaisesta myynnistä ohi kassan ovat osoittaneet, että lakisääteiset lupaedellytykset eivät enää täyty. Tällöin aluehallintovirasto on peruuttanut anniskeluluvan.
– Anniskelun luvanvaraisuus mahdollistaa yhteisiä pelisääntöjä rikkovien tehokkaan poistamisen alalta, ryhmäpäällikkö Kari Kunnas Valvirasta toteaa.
Viranomaisyhteistyö on osoittautunut tarpeelliseksi ravintola-alan harmaan talouden torjunnassa. Yhteistyön avulla voidaan tehokkaasti kohdistaa tarvittavat toimet veroja vältteleviin yrityksiin.
Ravintolaprojekti jatkuu tämän kevään ajan. Alaa tullaan valvomaan viranomaisyhteistyönä myös projektin jälkeen.