Poliisi tiedottaa, että Helsingin, Sisä-Suomen ja Hämeen poliisilaitokset sekä Keskusrikospoliisi ovat selvittäneet laajan huumaus-, doping- ja lääkeaineiden maahantuontia ja myyntiä koskevan rikoskokonaisuuden. Kokonaisuutta on tutkittu muun muassa useina törkeinä huumausainerikoksina ja törkeinä dopingainerikoksina.

Iltalehti olettaa tiedotteen tietojen perusteella, että kyseessä on ”kaikella todennäköisyydellä” vyyhti, jonka keskiössä ovat Espanjassa kesällä pidätetty Niko Ranta-aho sekä poliisia pitkään muun muassa Espanjassa pakoillut ja siellä pidätetty Janne ”Nacci” Tranberg. Myös Ranta-ahon puoliso, Sofia Belórf (kuvassa), oli viime kesänä tutkintavankeudessa epäiltynä todennäköisin perustein tuottamuksellisesta rahanpesusta samaan vyyhtiin liittyen.

Helsingin poliisilaitos kertoo tutkineensa kahta laajaa rikoskokonaisuutta. Vuonna 2018 käynnistynyt tutkinta liittyy epäiltyyn, Tampereelta johdettuun doping- ja huumausaineiden salakuljetusorganisaation toimintaan. Alkuvuodesta 2019 käynnistyi toinen tutkintakokonaisuus, joka myöhemmin linkittyi samojen pääepäiltyjen kautta aiempaan tutkintakokonaisuuteen.

– Vuonna 2018 alkaneessa kokonaisuudessa on tutkittu erityisesti huumausaineiden ja dopingaineiden myyntiä Tampereen seudulla ja osin pääkaupunkiseudulla. Esitutkinnan mukaan huumeiden levittäminen on perustunut kasvokkain myyntiin, kun taas tänä vuonna alkaneessa esitutkinnassa on kyse huumaus- ja lääkeaineiden myynnistä lähinnä verkossa, kuvailee yksi tutkinnanjohtajista, rikoskomisario Jari Nikonen Helsingin poliisilaitokselta.

Poliisi teki kesäkuussa 2019 paikanetsinnän varastoon, josta löydettiin yli 2 000 käyttöjaksoa dopingaineita. Kuvassa osa takavarikoiduista dopingaineista.

Esitutkinnassa ovat mukana Helsingin poliisilaitoksen lisäksi Sisä-Suomen ja Hämeen poliisilaitokset. Sisä-Suomen poliisilaitoksen tutkimat rikosepäilyt liittyvät vuonna 2018 alkaneeseen ja Hämeen poliisilaitoksen tutkimat rikosepäilyt vuonna 2019 alkaneeseen tutkintahaaraan. Keskusrikospoliisin vastuulla on ollut rikoshyödyn jäljittäminen ja poisottaminen. Yhteistyötä on tehty myös Espanjan poliisin kanssa.

– Poliisin tutkintaryhmät ovat tehneet erittäin hienoa työtä selvittäessään johtolankoja ja niiden välisiä yhteyksiä niin, että nämä kaksi erillistä tutkintaa ovat paljastuneet tutkinnan edetessä yhdeksi ja samaksi kokonaisuudeksi, Uusikivi sanoo.

Rekkoja ja rahtilähetyksiä

Kokonaisuuden pääepäiltyinä on kaksi suomalaista miestä, joiden epäillään johtaneen organisaation toimintaa Espanjasta käsin. Pääepäillyt ovat vangittuina, ja heidän lisäkseen vangittuina on ollut ja on poliisin mukaan edelleen myös useita muita epäiltyjä.

– Poliisi epäilee organisaation salakuljettaneen Suomeen erittäin suuria määriä huumausaineita, huumausaineiksi luokiteltavia lääkeaineita, lääkeaineita ja dopingaineita. Kaikkiaan esitutkinnassa on ollut kymmeniä epäiltyjä Suomessa ja ulkomailla. Epäillyistä lähes kaikki ovat Suomen kansalaisia, Nikonen kertoo.

Dopingaineiden maahantuonnin ja levityksen epäillään alkaneen vuonna 2016. Vuonna 2018 toiminnan epäillään laajentuneen huumausaineiden ja huumausaineiksi luokiteltavien lääkeaineiden maahantuontiin sekä levitykseen pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla.

Poliisi epäilee, että huumausaineet on salakuljetettu Suomeen pääosin Alankomaista useassa erässä, muun muassa rekkojen lähetyksiin piilotettuina. Esitutkinnan mukaan osa ryhmän jäsenistä on ottanut lähetykset vastaan ja kätkenyt huumausaineet maastokätköihin eteläisessä Suomessa. Dopingaineita epäillään lähetetyn Suomeen pääosin rahtilähetyksinä.

Esitutkinnassa on selvitetty kaikkiaan neljä huumausaineiden epäiltyä maahantuontierää, joista jokaisesta on tehty myös takavarikoita. Suomeen epäillään salakuljetetun muun muassa yli 200 kilogrammaa amfetamiinia, 15 kilogrammaa kokaiinia, yli 100 000 ekstaasitabletteja, kaksi kilogrammaa kristallia, yli 30 kilogrammaa MDMA:ta, yli 20 000 LSD lappua, noin 2 miljoonaa huumausaineeksi luokiteltua lääkepilleriä ja 60 kilogrammaa hasista.

Kokaiini pakataan Etelä-Amerikassa valmistusprosessin jälkeen kilon harkkoihin. Kuvan harkon kokaiinin pitoisuus oli 85 prosenttia.

Dopingaineista maahan on tuotu useita kymmeniä eri aineita, testosteroneita, anabolisia steroideja ja kasvuhormoneja. Huumausaineiksi luokiteltavista lääkeaineista Suomeen epäillään tuodun muun muassa bentsodiatsepiineihin kuuluvia lääkeaineita ja opiaatteihin kuuluvaa oksikodonia.

Poliisi takavarikoi kuvan LSD-laput huhtikuussa maastokätköstä. Lapuissa olevat logot ilmentävät tuotteen alkuperää ja laatua.

Esitutkinnan aikana poliisi on takavarikoinut muun muassa 26 kilogrammaa amfetamiinia, lähes 5 kilogrammaa kokaiinia, yli 10 kilogrammaa MDMA:ta, yli 50 000 ekstaasitablettia, yli 30 kilogrammaa hasista, 9 000 LSD lappua, noin 100 000 huumausaineeksi luokiteltua lääkepilleriä ja 3 400 käyttöjaksoa dopingaineita.

Poliisi otti erään epäillyn kiinni maaliskuussa. Epäillyn kuljettamasta autosta takavarikoitiin pahvilaatikossa olleita, reseptiä edellyttäviä lääketabletteja, joiden vaikuttava aine on huumausaineeksi luokiteltava alpratsolaami.
Poliisi saanut lopetettua organisaation toiminnan

Espanjasta käsin toimineilla pääepäillyillä on esitutkinnan mukaan ollut käskyvallassaan 4–5 henkilön muodostamia ydinryhmiä, joiden poliisi epäilee hoitaneen laittomien aineiden maahantuonnin, varastoinnin ja levityksen Suomessa. Huumausaineita on kätketty, varastoitu ja levitetty pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla.

– Kahden johtohenkilön epäillään työskennelleen läheisessä yhteistyössä keskenään, mutta muut jäsenet eivät ole pitäneet suoraa yhteyttä toisiinsa. Osalla ryhmiin kuuluneista epäillyistä on yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Osalla, rikosepäilyjen mukaan esimerkiksi varastointia ja postittamista hoitaneilla, taas ei ole aiempaa rikostaustaa, rikoskomisario Toni Uusikivi kertoo.

– Esitutkinnan mukaan huumausaineita on levitetty sekä tukkuportaiden kautta perinteiseen katukauppaan että salatussa verkossa toimivien kauppapaikkojen, kuten Silkkitien, kautta. Tullin Silkkitietä koskeva esitutkinta-aineisto on tukenut myös tätä tutkintaa, Uusikivi sanoo.

Poliisi takavarikoi kuvassa olevan kassin vuokramökin piharakennuksesta huhtikuussa 2019. Kassissa oli useita kiloja kokaiinia ja hasista.

Esitutkinnan mukaan toiminta on ollut hyvin suunnitelmallista, ja organisaatio on hallinnut useita salatun verkon kauppapaikoilla toimineita myyjäprofiileja, joiden kautta on myyty erittäin suuria määriä huumausaineita ja lääkkeitä.

– Viestintää on hoidettu muun muassa anonyymeja viestipalveluja käyttäen. Poliisi on tästä huolimatta onnistunut jäljittämään salatuksi tarkoitettua viestintää. Lisäksi epäillyiltä on saatu takavarikkoon runsaasti aineistoa, joka on auttanut tutkinnassa eteenpäin, Uusikivi sanoo.

– Nykytekniikan avulla laajaakin organisaatiota pystytään johtamaan mistä tahansa, myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Huolimatta siitä, että laajaa organisaatiota on esitutkinnan mukaan johdettu muualta, poliisi on saanut organisaation toiminnan loppumaan.

– Helsingin tutkintakokonaisuudessa on yhteensä yli 50 epäiltyä ja tutkintavankeina on edelleen noin 15 epäiltyä, toteaa Nikonen.

Poikkeuksellisen laaja kokonaisuus

Sisä-Suomen poliisilaitos on selvittänyt, että Tampereella on ollut määrä levittää 9 kiloa kokaiinia, 12 kiloa amfetamiinia ja yli 60 000 ekstaasitablettia. Näistä osa on päätynyt levitykseen Tampereella. Osan poliisi on saanut takavarikoitua.

– Huumausaine-erät vastaavat yli 200 000 käyttöannosta, ja niiden katukauppa-arvo on noin 2,5 miljoonaa euroa. Esitutkinnassa on seitsemän epäiltyä, joista kaksi on edelleen vangittuna, kertoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Jari Kinnunen Sisä-Suomen poliisilaitokselta.

Poliisi löysi syyskuussa maastokätkön, josta takavarikoitiin kymmeniä tuhansia ekstaasitabletteja.

Hämeen poliisilaitos on selvittänyt kokonaisuutta Kanta-Hämeen, erityisesti Riihimäen seudulle, levitettyjen huumausaine-erien osalta.

– Epäiltynä on ollut neljä henkilöä, joista kolme on tällä hetkellä vangittuna. Heidän epäillään levittäneen Riihimäellä ja sen lähialueilla muun muassa 5–6 kilogrammaa amfetamiinia sekä ekstaasia ja kokaiinia, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Pynttäri Hämeen poliisilaitokselta.

Keskusrikospoliisilla on ollut vastuualueenaan rikoshyödyn jäljittäminen ja poisottaminen. Rikoshyödyn jäljittämiseen liittyviä toimenpiteitä on tehty Suomessa ja ulkomailla. Arvioitu rikoshyöty koko laajassa rikoskokonaisuudessa on noin 4 miljoonaa euroa. Turvaamistoimien kohteena on tällä hetkellä omaisuutta arviolta 700 000 euron edestä.

– Esitutkinnan mukaan salatussa verkossa tapahtuneen myynnin rikoshyöty on ollut poikkeuksellisen suuri, sillä maahantuotuja huumausaineita on myyty ilman välikäsiä. Tuottoja on viety Suomesta ulkomaille sekä käteisenä että virtuaalivaluutta bitcoineina, sanoo rikoskomisario Jussi Luoto Keskusrikospoliisista.

Poliisi takavarikoi erään epäillyn hallusta yli 60 000 euroa käteistä rahaa Helsinki-Vantaan lentokentällä. Esitutkinnan mukaan epäilty oli toimittamassa rahoja Espanjaan.
Kokonaisuus siirtymässä syyteharkintaan

Esitutkinta on loppusuoralla, ja juttuja ryhdytään siirtämään joulukuussa syyteharkintaan, jonka jälkeen tiedotusoikeus jutuista on myös syyttäjällä. Oikeuskäsittelyt alkavat Helsingin käräjäoikeudessa tammi-helmikuun vaihteessa, ja niiden uskotaan kestävän pitkälle kevääseen.

Lähteet: Poliisi.fi, Iltalehti

Kuvat: Poliisi.fi, ylin kuva: Instagram / sofiabelorf