Eduskunnan IKÄ-verkoston 50 kansanedustajaa vaativat ikäihmisille oikeutta päivittäiseen ulkoiluun – nyt kymmenien tuhansien on pakko olla sisällä.

Vanhusten hoidon tasossa on paljon puutteita, joista räikeimpiä tapauksia on viime päivinä ollut julkisuudessa. Yksi merkittävä ja jatkuva ongelma on ikäihmisten puutteelliset oikeudet ulkoiluun.

Kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.) esittää, että vanhuspalvelulakiin kirjataan päivittäinen ulkoiluoikeus ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa oleville ikäihmisille. Noin 50 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen ja eduskunta käsittelee aloitetta ensi viikolla.

Ilmari Nurminen (Kuva: SDP)

‒ Liian monen on pakko olla nyt sisällä. THL:n tutkimuksen mukaan puolet vanhuspalveluiden piirissä olevista iäkkäistä kokee, ettei pääse riittävästi ulkoilemaan. Oikeus ulkoiluun on perusoikeus ja sen pitäisi toteutua kaikkien kohdalla koko Suomessa, Nurminen perustelee aloitettaan.

Nurminen muistuttaa, että esimerkiksi vangeille on erikseen turvattu lailla oikeus päivittäiseen ulkoiluun. Ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa olevat vanhukset ansaitsisivat vastaavan oikeuden.

‒Ulkoilulla on suuria terveysvaikutuksia niin mieleen, fyysiseen terveyteen kuin kognitiiviseen suoriutumiseen. Ulkoilu tukee tutkitusti hyvinvointia ja terveyttä. Ei voi olla niin, että ikäihmisen ulkoilun toteuttaminen jää vain lähiomaisten vastuulle, Nurminen jatkaa.

Nykyisen vanhuspolitiikan tavoitteena on, että ihmiset pystyisivät asumaan mahdollisimman pitkään toimintakykyisinä ja myös autettuna omassa kodissaan. Nurminen korostaa, että joidenkin kotihoidon asiakkaiden kohdalla mahdollisuudet ulkoiluun voivat olla toimintakyvyn puutteiden vuoksi rajalliset.

‒ Riittävät henkilöstöresurssit vanhusten hoidossa on turvattava, mutta ulkoiluoikeuden kirjaaminen lakiin ei silti välttämättä lisää kustannuksia. Töiden uudelleen järjestelyillä, tilaratkaisuilla ja nykyistä tiiviimmällä yhteistyöllä erilaisten järjestöjen kanssa asia on mahdollista toteuttaa, Nurminen päättää.

Kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.) on eduskunnan IKÄ-verkoston puheenjohtaja.

Ylin kuva: Pixabay