Verkossa julkaistavan sisällön tekijänoikeuksien noudattamista koskeva EU-direktiivi on saanut näkyvän vastalauseen, sillä Puola on tehnyt asiasta kantelun EU:n tuomioistuimeen.

EU-direktiivi on johtamassa ennakoivaan sensuuriin, joka on kielletty Puolan perustuslaissa ja myös EU:n solmimissa sopimuksissa. EU:n yhtenä perusajatuksena on ollut lisätä sisällöntuottajien saamia korvauksia isompien medioiden jakamista julkaisuista.

Puolan pääministeri Mateuz Morawiecki kertoi Twitterissä kantelusta, joka osoitettiin Euroopan unionin tuomioistuimelle. Perusteluna Morawiecki kertoo direktiivin uhkaavan ilmaisuvapautta kohtuuttomissa mittasuhteissa ja uskoo sen lisäävän sensuuria entisestään.

Alla julkaistu twiitti ”Pysyttelemme Internetin vapaalla puolella”.

Lähde: TechSpot

Kuva: Pixabay