Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on teettänyt alkoholilakiin liittyvän kyselytutkimuksen, jossa jo kysymysten asettelulla pyritään tarjoilemaan kansalaisille vääristynyt mielikuva ehdokkaiden tahtotilasta liittyen alkoholin myyntiin.

Kansanedustajaehdokkaille tehdyssä kyselytkimuksessa annettiin rajoitetut vastausmahdollisuudet, kun heiltä kysyttiin haluavatko he muutoksia alkoholin myyntiin. Vastauksen olivat sen mukaisia. Sitten järjestö julkaisi tiedotteen otsikolla: ”Suurin osa eduskuntavaaliehdokkaista ei kannata alkoholimarkkinoiden vapauttamista.”

Kyselyssä olivat vaihtoehtoina täysi vapauttaminen (viinit ja väkevät ruokakauppoihin), pitäminen ennallaan, rajoitusten kiristäminen, tai en osaa sanoa. Sellaista vaihtoehtoa ei annettu valittavaksi ollenkaan, jossa viinien myynti vapautettaisiin ruokakauppoihin, mutta ei väkevien.

Tiedotteessa oli taivaanrantaan tähyävä perustelu viinivaihtoehdon poissaololle. Perusteluna oli, että jos viinien myynti siirtyisi ruokakauppoihin, Alkolla ei olisi edellytyksiä jatkaa joskus tulevaisuudessa, jonka jälkeen myös väkevien myynti siirtyisi ruokakauppoihin. Ja tämän kristallipalloennustuksen perusteella viinivaihtoehtoa ei kyselyssä edes annettu valittavaksi. Tuloksissa sitten korostettiin, että suurin osa ehdokkaista on ennallaan pitämisen ja jopa kiristämisen kannalla, kun ”vain” kolmessa puolueessa enemmistö olisi täyden vapauttamisen kannalla.

Tästä kaaviosta näkyy, miten eri puolueiden ehdokkaat vastasivat kyselyyn.

Kuva: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Tiedotteessa korostetaan miten monien ehdokkaiden mielestä ”alkoholijuomien myyntiä” ei tulisi vapauttaa ruokakauppoihin, vaikka se kysymysten rajoitusten takia tarkoitti sekä viinin että väkevien vapauttamista.

Kyselyä suunniteltaessa selvästi osattiin odottaa, että viinin myynnin vapauttamista kannatettaisiin laajasti, ja koska se ei sovi Alkon monopoliasemalle, sitä ei edes annettu vaihtoehdoksi.

Järjestön tiedotteessa maalaillaan, että ilman viinejä toimiva monopoli olisi sekä taloudellisesti että EU-oikeudellisesti kestämättömällä pohjalla ja sen takia Alkon monopoli hajoaisi. Viimeisenä oljenkortena uhkaillaan alkoholin terveysvaikutuksilla yhteiskuntaan.

Herää kysymys, olemmeko me suomalaiset muka niin paljon tyhmempiä kuin meitä huomattavasti suurempien maiden kansalaiset, jotka voivat ostaa alkoholinsa mistä ja koska haluavat? Olemmeko muka niin tyhmiä, että meitä voi huijata harhaanjohtavilla kyselyillä ja jatkuvalla holhoamisella? Emme todellakaan ole!

-Valtakunnan vahtikoira