1.1.2015 lähtien kaikki Kelan korvaamat terveydenhuollon matkat on tilattu alueellisista tilausvälityskeskuksista. Näiden matkojen omavastuu nousi 16 euroon ja matkakorvauksen saa heti taksissa. Muualta tilatuista matkoista asiakas maksaa kaksinkertaisen omavastuun, 32 euroa, ja korvausta voi hakea jälkikäteen.
Nyt kannattaa Kela-korvattavia taksimatkoja käyttävillä olla oman alueellisen tilausvälityskeskuksen numero puhelimissaan tallennettuna. Jos taksin tilaa muualta kuin keskitetystä tilausnumerosta, on omavastuu kaksinkertainen. Koko maan Kela-korvattavat taksit täytyy tilata alueellisista numeroista.
Kaksi omavastuuta taksimatkoihin
Myös Kelan matkakorvauksen omavastuu nousi yhteen suuntaan tehdyltä matkalta 14,25 eurosta 16 euroon. Taksimatkojen kohdalla koko maa on siirtynyt siirtyy Ahvenanmaata lukuun ottamatta vuoden alusta keskitettyyn matkan tilaamiseen. Kun matka tilataan oman alueen tilausnumerosta, asiakas maksaa matkastaan vain omavastuuosuuden. Kela-korvauksen asiakas saa heti taksissa, eikä sitä tarvitse hakea jälkikäteen. Kela-korvauksen saamiseksi tulee asiakkaalla olla terveydenhuollosta saatavan todistus. Jos taas asiakas ei käytä tätä määrättyä, keskitettyä tilausnumeroa, omavastuuosuus on kaksinkertainen eli 32 euroa, ja Kela-korvauksen voi hakea vasta jälkikäteen.
Kaksinkertainen omavastuu ei myöskään kerrytä matkojen vuotuista omavastuuosuutta, eli 272 euron suuruista matkakattoa. Nämä muualta tilatut matkat tulee myös maksaa, vaikka matkakatto olisikin jo täyttynyt esimerkiksi keskitetystä tilausnumerosta tilattujen tai omalla autolla tehtyjen matkojen omavastuuosuuksista.
– Tähän matkakattoon lasketaan alueellisesta välitysnumerosta tilattujen taksimatkojen lisäksi muutkin Kela-korvattavat matkat. Matkakaton täytyttyä asiakas ei maksa loppuvuoden taksimatkoistaan mitään, Kelan pääsuunnittelija Anne Giss sanoo.
Kela-korvattavat taksimatkat on tarkoitettu sairauden, raskauden tai kuntoutuksen vuoksi terveydenhuollon matkoja tarvitseville, joiden terveydentila edellyttää taksin käyttöä tai tarvittava julkinen liikenne puuttuu. Asiakkaan tulee pyytää taksimatkaa varten todistus terveydenhuollosta.
Matkojen yhdistelyllä säästöjä
Keskitettyyn taksimatkan tilaamiseen siirtymisen etuna on mahdollisuus etenkin pienillä paikkakunnilla yhdistellä samansuuntaisia taksimatkoja. Keskitetystä tilausnumerosta asiakkaan matkatilaus välitetään asiakasta lähimmälle autoilijalle.
– Asiakas ei voi toivoa tiettyä kuljettajaa, mutta hän voi toivoa oman kotikuntansa taksia. Asiakas voi tarvittaessa ottaa mukaansa saattajan tai apuvälineitä, kuten kävelykepin, kyynärsauvat tai rollaattorin, Giss summaa.
Samalla soitolla eli yhden palvelumaksun hinnalla asiakas voi tilata jopa kahden viikon taksimatkat etukäteen. Yhteiskunnalle uudistuksen odotetaan puolestaan tuovan kymmenien miljoonien säästöt.
– Keskitetty tilaus on ollut käytössä osassa maata jo parin vuoden ajan. Pitkien välimatkojen yhdistelyllä on voitu jo vuonna 2013 säästää noin kymmenen miljoonaa euroa, kun korvattavia matkoja oli 3,2 miljoonaa kappaletta. Nyt kun pääkaupunkiseutukin saadaan mukaan, odotamme säästöjen kasvavan entisestään, toteaa Kelan pääsuunnittelija Anne Giss.
Mikä matkakorvausuudistus?
● Kela-korvattavien matkojen omavastuu nousee 1,75 euroa , eli 16 euroon yhdensuuntaiselta matkalta, kun asiakas tilaa taksimatkan alueellisesta tilausvälityskeskuksesta
● Jos taksimatka tilataan muusta numerosta, omavastuu on kaksinkertainen, 32 euroa
● Vuotuinen omavastuuosuus eli matkakatto on vuoden alusta 272 euroa kaikille Kela-korvattaville matkoille
● Asiakkaalle pyritään mahdollisuuksien mukaan osoittamaan kotikunnan taksi
● Oikeuden Kelan korvaamaan taksimatkaan saa terveydenhuollosta pyydettävällä todistuksella (SV 67)
● Kela-korvaus myönnetään alueellisesta välityskeskuksesta tilatusta taksimatkasta autoilijalle esitettyä Kela-korttia vastaan
● Uudistukset astuvat voimaan 1.1.2015
● Lisätietoja: kela.fi/matkakorvaus