Monet kuvittelevat, että suomalaiset ravintolat ovat laadukkaita ja puhtaita. Monessa tapauksessa niin onkin, mutta pääkaupunkiseudulla tehdyssä pintapuhtaustutkimuksessa kävi ilmi, että joka neljännen tutkitun ravintolan puhtaudessa oli moitittavaa.

Peräti 12 % ravintoloista sai tyydyttävän ja 14 % huonon tuloksen, mikä tarkoittaa myös sitä, että kyseisistä 26 % pääkaupunkiseudun ravintoloista löytyi enterobakteereja.

Espoon seudun ympäristöterveys, Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ja Vantaan ympäristökeskus selvittivät ravintoloiden ja suurtalouksien pintojen puhtautta vuosina 2017 ja 2018. Näytteitä otettiin 202 ravintolasta ja 127 suurtaloudesta, joissa käsiteltiin helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita.

Keittiössä käytettävistä työvälineistä ja kalusteista otettiin 1 164 pintapuhtausnäytettä. Lisäksi WC-tilojen ovenkahvoista otettiin 67 näytettä. Työvälineistä ja kalusteista tutkittiin aerobisten mikrobien kokonaispesäkeluku sekä enterobakteerit ja ovenkahvoista norovirus.

Suurtalouskeittiöt ravintoloita puhtaampia

Tutkimusten perusteella 79 prosenttia pintapuhtausnäytteistä arvioitiin hyviksi, 10 prosenttia välttäviksi ja 11 prosenttia huonoiksi. Ravintoloiden pintojen puhtaus oli suurtalouksia heikompi: suurtalouksien näytteistä 88 prosenttia arvioitiin hyviksi ja ravintoloiden 74 prosenttia. Huonoksi arvioiduista näytteistä otettiin 108 uusintanäytettä, joista 56 prosenttia oli hyviä. WC-tilojen ovenkahvoista ei todettu norovirusta.

– Tulokset tukevat Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ohjetta siitä, että elintarvikehuoneistojen tulee seurata pintojen puhtautta osana omavalvontaa. Keittiövälineiden ja pintojen puhtauteen vaikuttavat muun muassa käytettävät puhdistusmenetelmät, puhdistusaineet sekä välineiden käsittely ja säilytys puhdistamisen jälkeen, kertoo tiimipäällikkö Mia Degerlund Helsingin kaupungin ympäristöpalveluista.

Selvityksen perusteella erityisesti ravintoloita tulee opastaa nykyistä enemmän puhtaanapitoon liittyvissä asioissa sekä näytteenotossa.

Lähde: Terhi Juppi, Tuula Ylönen, Heli Sepponen ja Kirsi Kantola: Ravintoloiden ja suurtalouksien pintapuhtaus pääkaupunkiseudulla vuosina 2017 – 2018. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:24.

Kuvassa ravintolan keittiö, kuva: Maarit Lähdesmäki.