Nykyisin on kaikkialla niin helposti tarjolla kaikenlaista herkkua ja päihdettä, että rapautamme terveyttämme ennätystahtiin. Ja tämä kertaantuu myös lapsiimme.

Englannissa tehty tutkimus osoittaa, että suurin osa aikuisista elää niin epäterveellisesti, että asettaa itsensä elintavoillaan hengenvaaraan.

Tutkimuksen mukaan Englannissa yhdeksällä kymmenestä aikuisesta oli ainakin yksi epäterveellinen riskitekijä ja puolella oli vähintään kaksi.

Riskitekijöiksi määriteltiin tupakointi, yli 14 alkoholiannoksen nauttiminen, alle viiden kasvis- tai hedelmäannoksen syöminen, ylipaino sekä liikkuminen liian vähän.

Valtakunnallinen tutkimus paljasti myös kuolleisuuden yhteyden alkoholin käyttöön. Vuonna 2017 Englannissa kuoli lähes 7 700 ihmistä suoraan alkoholista aiheutuneista syistä, eli 12,2 kuolemaa 100 000 ihmistä kohden. Luku on suurin sitten vuoden 2008.

Vaikuttaa myös lapsiin

Tutkimuksessa huomattiin, että ylipainoisten vanhempien lapsilla oli noin kolminkertainen todennäköisyys ylipainoon verrattuna normaalipainoisten vanhempien lapsiin. Isän ylipaino vaikutti lasten ylipainoon enemmän (24 %) kuin äidin (9 %).

Jotain positiivista kuitenkin

Tupakan käyttö on laskenut ja yhä useampi on siirtynyt sähkösavukkeisiin. Myös kännihakuisuus on vähentynyt alkoholia käytettäessä. Neljällä kymmenestä aikuisesta ei ollut vielä ilmennyt suoria haittavaikutuksia epäterveellisistä elintavoistaan.

Epäterveellisyyden kasvua on eniten havaittavissa liian vähäisessä kasvisten ja hedelmien syömisessä.

Lähde: BBC

Kuva: Pixabay