Ei nimi miestä pahenna, mutta paikkakunta voi pahentaa.

Me suomalaiset olemme siitä erikoisia, että meillä melkein joka kaupungilla on oma murteensa. Tämän lisäksi eri kaupungeista tulevilla on omanlaiset stereotypiat muista kaupungeista tulevia ihmisiä kohtaan.

Monet streotypiat ovat suomalaiseen tapaan negatiivis-sävytteisiä, mikä saattaa johtaa siihen, että Tinderissä pelkkä paikkakuntasi voi olla jollekin ylitsepääsemätön este. Tämä Tinder-keskustelu todistaa sen.