Suomalaiset luottavat lentäjiin ja poliiseihin, mutta eivät juuri poliitikoihin

Suomalainen luottaa eniten lentäjään, mutta vähiten poliitikkoon. Asia käy ilmi Valittujen Palojen laajasta tutkimuksesta, jossa kysyttiin yleisön luottamusta 20 eri ammatin edustajiin.
Suomalaisten mielestä luotettavimpia ammattilaisia ovat lentäjät, palomiehet, apteekkarit, sairaanhoitajat ja poliisit. Myös lääkärit, opettajat, maanviljelijät, taksinkuljettajat ja papit nauttivat Suomessa verrattain laajaa luottamusta.
Kaikkein vähiten suomalainen näyttää luottavan poliitikon sanaan. Myös autonmyyjään, toimittajaan ja sijoitusneuvojaan suhtaudumme epäilevästi.
Taksikuskiin, poliisiin, pappiin ja tuomariin luotetaan Suomessa selvästi enemmän kuin muualla
Ihmisten välinen vahva keskinäinen luottamus on kaiken kaikkiaan kyselyn mukaan leimallista Suomelle. Suomalaisten luottamus eri alojen ammattilaisiin on keskimäärin vahvempaa kuin muissa Euroopan maissa. Erityisen vahvaa luottamusta eurooppalaisiin virkaveljiinsä verrattuna nauttivat kotimaassaan suomalaiset taksinkuljettajat, poliisit, papit ja tuomarit. Vain sijoitusneuvojaan ja toimittajaan luotetaan Suomessa vähemmän kuin keskimäärin muissa Euroopan maissa. Luottamus poliitikkoon on keskimäärin Euroopassa vielä vähäisempää kuin Suomessa.
Lentäjään, lääkäriin, poliisiin, taksinkuljettajaan, pappiin ja matkanvälittäjään luotetaan Suomessa enemmän kuin missään muussa tutkimuksessa mukana olleessa maassa.
Yleisön vahva luottamus lentäjään ja palomieheen ei ole pelkästään suomalainen ilmiö. Lentäjä ja palomies ovat luotettavuustilaston kärjessä kaikissa tutkimusmaissa lukuunottamatta Ruotsia ja Sveitsiä, joissa yleisö luottaa eniten sairaanhoitajaan.
Suomessa 95 prosenttia haastatelluista luottaa lentäjiin melko paljon tai suuressa määrin. Venäjällä ja Portugalissa luottamus lentäjiin on Euroopan alhaisinta. Silti 75 prosenttia haastatelluista noissa maissa luottaa lentäjiin. Lentäjien keskimääräinen luottamusarvosana tutkituissa Euroopan maissa on 88 prosenttia.
Venäjällä luottamus poliisiin vähäistä
Luottamus poliisiin vaihtelee niin ikään erittäin paljon maittain. Suomessa 92 prosenttia haastatelluista luottaa poliisiin suuressa määrin tai melko paljon. Se on korkein luku Euroopassa. Venäjällä poliisiin luottaa vain 18 prosenttia haastatelluista. Ruotsissa poliisiin luottaa 85 prosenttia haastatelluista.
Poliitikkoihin luottaa Suomessa vain 10 prosenttia haastatelluista. Vahvinta luottamus poliitikkoihin on Ruotsissa ja Sveitsissä, jossa 20 prosenttia vastaajista sanoi luottavansa poliitikkoihin suuressa määrin tai melko paljon. Heikointa yleisön luottamus poliitikkoihin on Tsekissä, jossa vain 1 prosentti väestöstä luottaa poliittisiin päätöksentekijöihin. Venäjällä vastaava luku on 5 prosenttia. Keskimäärin luottamus poliitikkoihin on Euroopassa 8 prosentin tasoa.
Suomalainen apteekkari on paremmassa asemassa kuin hänen venäläinen virkaveljensä mitä tulee yleisön luottamukseen. Suomessa apteekkariin luottaa 94 prosenttia vastaajista. Venäjällä apteekkarin luottamusarvosana on alhaisempi kuin missään muualla Euroopassa, 58 prosenttia. Vain Belgiassa ja Iso-Britanniassa apteekkariin luotetaan enemmän kuin Suomessa.
Suomessakin kirkko on menettänyt viime vuosina jäseniä. Yleisön luottamus pappeihin on silti Suomessa vankempaa kuin missään muussa tutkitussa maassa. Pappiin luottaa Suomessa 69 prosenttia haastatelluista, kun Euroopan keskiarvo on 46 prosenttia. Venäjällä pappiin luottaa suuressa määrin tai melko paljon 59 prosenttia vastaajista ja Ruotsissa 61 prosenttia vastaajista.
Kyselyn mukaan Euroopan viisi luotetuinta ammattiryhmää ovat palomiehet, lentäjät, apteekkarit, sairaanhoitajat ja lääkärit. Vähiten luotettavina eurooppalaiset pitävät poliitikkoja, autonmyyjiä, ammattilaisjalkapalloilijoita, ammattiyhdistysjohtaja ja toimittajia.
Näin tutkimus tehtiin
Kysely on osa Reader’s Digestin kansainvälistä Luotetuin merkki –tutkimusta (European Trusted Brands), joka toteutettiin viime vuodenvaihteessa 16 Euroopan maassa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 32163 ihmistä. Suomessa kirjekyselyyn vastasi 1338 henkilöä. Otos painotettiin iän ja sukupuolen mukaan aikuisväestöä vastaavaksi.
Haastateltaville esitettiin seuraava kysymys. ”Kuinka paljon luotat seuraavien ammattien edustajiin (Suomessa)?” Kysymyksen perässä oli valmiiksi lueteltuna 20 ammattia. Haastateltavia pyydettiin valitsemaan kunkin ammatin kohdalla jokin seuraavista vaihtoehdoista: suuressa määrin, melko paljon, en kovin paljon, en lainkaan.
Lähde: Valitut Palat, Poliisi


Näin saat 20 vapaapeliä

Et tarvitse omaa talletusta

  • Avaa pelitili Kalevala Kasinolle.
  • Valitse suosikkipeli Reactoonz ja pelaa 20 vapaapeliä ilman omaa talletusta!
  • Lisäksi tarjolla huikea 325€ bonus.

Jä vastaus

Your email address will not be published.