Joululomat ovat tänä vuonna ennätyspitkät, mikä kannustaa monia lähtemään ulkomaille joulunviettoon.

Vilkkaana ja kylmänä sesonkina lennoille voi myös tulla viivästymisiä ja peruuntumisia. Lentomatkustuksen merkittävästä yleistymisestä huolimatta harva matkustaja jättää silti valituksen tai hakee korvauksia kokemastaan vaivasta.

Suurin syy tähän on, että maailmanlaajuisesti 87 % lentomatkustajista ei tiedä oikeuksistaan.

Älä jää tyhjin käsin – sinulla on oikeus valitukseen ja korvauksiin

Älä suostu vaiennettavaksi. Sinulla on aina oikeus jättää valitus lentoyhtiön mokatessa, vaikka korvauksen saamisen ehdot eivät täyttyisikään.

EC 261 -asetuksen perusteella lentoyhtiö saattaa olla velvoitettu maksamaan matkustajalle enintään 600 euron vakiokorvauksen.

Näillä perusteilla korvauksia maksetaan

Korvausvelvoite astuu voimaan, jos lento on lentoyhtiön toiminnan takia myöhässä yli kolme tuntia, jos sen peruuntuminen aiheuttaa yli kahden tunnin myöhästymisen kohteeseen tai jos matkustajaa ei ylibuukkauksen takia päästetä lennolle ja saapuminen lopulliseen kohteeseen myöhästyy yli kolme tuntia.

Jotta asetus on sovellettavissa, lähtölentokentän täytyy olla EU-alueella, tai kyseessä olevan lentoyhtiön täytyy olla perustettu EU-alueella. Korvausvelvoite on voimassa kolme vuotta lennon jälkeen.

Oikeutensa korvauksiin voi tarkistaa AirHelpin kotisivuilta tai Boarding Pass Scanner -sovelluksella. Sen avulla voi ladata kuvan omasta tarkastuskortistaan ohjelmiston arvioitavaksi, minkä jälkeen sovellus osaa kertoa, onko matkustaja oikeutettu korvauksiin.

Lähde: AirHelp

Kuva: Pixabay