Eläimiin kohdistuneita rikoksia aletaan nyt Suomessakin tutkia entistä tarkemmin.
Helsingin poliisin tietoon tulleiden eriasteisten eläinsuojelurikosten ja -rikkomusten määrä on viimeisen viiden vuoden aikana kasvanut. Vuonna 2013 kokonaismäärä oli 39 – viime vuonna 49. Tänä vuonna rikosepäilyjä oli elokuun puoliväliin mennessä jo 50, siis yksi enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä.
Helsingin poliisilaitos reagoi asiaan perustamalla ensimmäisenä Suomessa eläimiin liittyvien rikosten tutkintaryhmän, joka tutkii Helsingissä tapahtuneet eläimiin liittyvät rikokset.
Tapahtuneiden rikosten esitutkinnan ohella ryhmän tehtävänä on myös ennalta estää rikoksia, kehittää eläinsuojelutapauksiin liittyviä prosesseja sekä tiedottaa eläinten hyvinvointiin vaikuttavista asioista Helsingin alueella.
– Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä sekä valvontaeläinlääkäreiden että muiden sidosryhmien, kuten eläinsuojelujärjestöjen kanssa. Ei sovi unohtaa myöskään muuta viranomaisyhteistyötä tai poliisin sisäistä yhteistyötä. Eläimiin liittyvien rikosten tutkintaryhmä on yhteyspiste, johon eri yhteistyötahot voivat ottaa yhteyttä, kun tarvitsevat poliisin asiantuntemusta eläimiin liittyvissä asioissa, sanoo Helsingin poliisilaitoksen Rikostutkintayksikön johtaja, rikosylitarkastaja Jonna Turunen.
Tapausten keskittäminen ryhmälle, jonka jäsenillä on erityisosaamista eläimiin liittyvien rikosten tutkinnasta, tehostaa tutkintaprosessia ja vapauttaa muiden ryhmien aikaa muiden rikosasioiden tutkintaan. Eläimiin liittyviin rikoksiin keskittyvän tutkintaryhmän tutkinnanjohtajana toimii rikoskomisario Anne Hietala.
Ryhmä suorittaa esitutkinnan muun muassa seuraavissa asioissa:

  • eläinsuojelurikokset- ja rikkomukset
  • eläinkuljetusrikkomukset
  • metsästysrikokset
  • eläinten laiton maahantuonti, salakuljetus sekä lainvastainen eläinkauppa ‒ yhteistyössä Tullin kanssa
  • eläinten aiheuttamat konfliktit
  • koirakuriin liittyvät rikkomukset
  • eläintenpitokieltojen rikkomiset

Poliisi on yksi eläinsuojeluviranomaisista, joten eläinten suojelu valvontaviranomaisen roolissa on yksi poliisin tehtävistä. Tämän lisäksi poliisilla on esitutkintaviranomaisen rooli, jolloin poliisin vastuulla on tutkia epäillyt eläinsuojelurikokset ja saattaa ne syyteharkintaan.
Eläintapauksiin liittyy usein myös muuta rikollisuutta, esimerkiksi talous- ja verorikoksia. Monesti eläimen kaltoinkohtelijalla on myös muita elämän hallinnan ongelmia, kuten sosiaalisia ongelmia tai päihde- ja mielenterveysongelmia.
– Pyrimme moniammatillisella yhteistyöllä reagoimaan henkilön tai henkilöiden tilanteeseen kokonaisuutena. Poliisilla on tosielämän esimerkkejä siitä, miten esimerkiksi vakavasta päihdeongelmasta kärsinyt ihminen on havahtunut elämänsä ongelmiin siinä vaiheessa, kun hänelle tärkeät eläimet on otettu laiminlyöntien vuoksi viranomaisen haltuun. Ihminen on siinä vaiheessa ryhdistäytynyt ja saanut elämänsä tasapainoon ja siten myös lemmikit takaisin itselleen, kertoo rikoskomisario Anne Hietala.
Uusi tutkintaryhmä rohkaisee ihmisiä ottamaan yhteyttä, jos herää epäilys eläimen kaltoinkohtelusta. Ilmoituksen voi tehdä henkilökohtaisesti Helsingin poliisilaitoksella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Akuuteissa tilanteissa tulee soittaa hätänumeroon 112.
Kuva: Facebook / Helsingin poliisilaitos