Mikä saa suomalaisen kiihottumaan ja mikä ei? Tähän saatiin selvyys Kaalimaton.comin tutkimuksessa.
Suomalaiset kokevat kumppanin kiihottumisen ja yhteenkuuluvuuden tunteen kumppanin kanssa seksuaalisesti eniten kiihottavimmiksi asioiksi. Tutkimuksessa selvisi, että kiihottumisen suurimpina esteinä pidetään omaa stressiä ja kumppanin haluttomuutta. Myös epähygieenisyys, ongelmat parisuhteessa ja omat suorituspaineet tekevät kiihottumisesta vaikeaa. Kiihottumisen kannalta tärkeimmiksi aisteiksi nousivat tunto- ja näköaisti.
Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten asenteita ja käyttäytymistä liittyen seksuaalisuuteen ja seksivälineisiin. Lähes joka toinen suomalainen pitää kumppanin kiihottumista erittäin kiihottavana. Suomalaisista 37 prosenttia pitää myös yhteenkuuluvuuden tunnetta kumppanin kanssa erittäin kiihottavana. Joka viidennen suomalaisen mielestä kumppanin tuoksu on erittäin kiihottavaa.
– Tutkimustulokset tukevat yleistä ymmärrystä siitä, että seksi perustuu parisuhteessa toimiakseen turvallisuuteen ja hyväksytyksi tulemisen tunteeseen. On tavallista, että kumppanin kiihottuminen kiihottaa myös itseä. Se paitsi lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta myös antaa toiselle varmistuksen siitä, että hän osaa toimia seksissä kumppania kiihottavalla tavalla, Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen sanoo.
Muita erittäin kiihottavia asioita suomalaisten mielestä ovat eroottisen materiaalin katselu, kumppanin pukeutuminen, kumppanin fantasiat, seksivälineet ja tuhmien puhuminen.
– Visuaalisuus kuuluu olennaisena osana seksiin, joten on luonnollista, että eroottisen materiaalin katselu ja pukeutuminen vaikuttavat kiihottumiseen. Lisäksi fyysistä kiihottumista voi halutessaan edistää muun muassa seksilelujen avulla, Lavikainen kertoo.
Stressi ja haluttomuus ovat suurimpia kiihottumisen esteitä
Yli puolet suomalaisista kokee oman stressin tai kumppanin haluttomuuden suurimpina kiihottumisen esteinä. Jopa 71 prosenttia naisista kokee oman stressin häiritsevän petipuuhissa, kun taas miehistä vain 62 prosenttia on tätä mieltä. Miehistä 60 prosenttia on puolestaan sitä mieltä, että kumppanin haluttomuus on kiihottumisen esteenä. Naisista näin kokee vain 48 prosenttia.
– Stressi ja muut paineet ovat tyypillisiä seksielämän haasteita. Jos kiihottumisessa on pitkäaikaisia ongelmia, tulisi mahdollisten toiminnallisen häiriöiden vaikutus sulkea pois asiantuntevan lääkärin kanssa, Lavikainen ohjeistaa.

– Haluttomuus on parisuhteessa ajoittain esiintyvänä kuitenkin tavallista. Jos kumppanin tekee toisinaan vähemmän mieli seksiä, on kuitenkin hyvä pitää omista seksuaalisista tarpeistaan huolta esimerkiksi itsetyydytyksen avulla, hän korostaa.
Joka toisen mielestä myös kumppanin epähygieenisyys on este kiihottumiselle. Ongelmat parisuhteessa, oma epähygieenisyys sekä omat suorituspaineet ovat myös tyypillisiä tekijöitä, jotka vaikeuttavat kiihottumista. Noin joka neljännes suomalaisista onkin melko tai täysin samaa mieltä siitä, että seksi aiheuttaa heille paineita.
– Seksuaalista halua voi parhaiten ylläpitää keskustelemalla omista ja kumppanin mieltymyksistä sekä huolehtimalla fyysisestä läheisyydestä kuten kosketuksesta myös ilman että sen tarvitsee johtaa seksiin. Myös kumppanin arkipäiväinen huomioinen, kuten rakkauden ilmaiseminen ja pienten arkisten huomionosoitusten antaminen on olennaista, hän jatkaa.
Suomalaisten enemmistö, 71 prosenttia, on sitä mieltä, että tunto on kiihottumisen kannalta tärkein aisti. Vajaa neljännes pitää tärkeimpänä aistina näköä ja viisi prosenttia hajua.
Mitkä asiat koet seksuaalisesti kiihottavina? Tässä mainittu vastaajat, jotka asteikolla 1-5 vastasivat 5 = erittäin kiihottava
1. Kumppanin kiihottuminen 47 %
2. Yhteenkuuluvuuden tunne kumppanin kanssa 37 %
3. Kumppanin tuoksu 21 %
4. Eroottisen materiaalin katselu (esim. lehdet, videot, internet) 17 %
5. Kumppanin pukeutuminen 14 %
6. Kumppanin fantasiat 11 %
7. Seksivälineet 9 %
8. Tuhmien puhuminen 9 %
9. Kiinni jäämisen vaara 6 %
10. Roolileikit 5 %
Joku muu 23 %
Mitkä asiat näistä koet kiihottumisen esteenä?
1. Oma stressi 66 %
2. Kumppanin haluttomuus 54 %
3. Kumppanin epähygieenisyys 49 %
4. Ongelmat parisuhteessa 41 %
5. Oma epähygieenisyys 39 %
6. Omat suorituspaineet 37 %
7. Kumppanin ulkonäkö 14 %
8. Kumppanin yliaktiivisuus 13 %
9. Tekemättä jääneet työt (ammattiin liittyvät) 12 %
10. Tekemättä jääneet kotityöt (esim. siivous tai tiskaus) 10 %
11. Kumppanin toiveet seksin suhteen 6 %
12. Joku muu, mikä 4 %
Ei mikään yllä olevista 7 %
Laita nämä aistit tärkeysjärjestykseen kiihottumisen kannalta (Tässä mainittu 1. sijalle asetetut)
Tunto 71 %
Näkö 23 %
Haju 5 %
Kuulo 1 %
Maku 0 %
Mitä mieltä olet seuraavista seksuaalisuuteen liittyvistä väittämistä?
Seksi aiheuttaa minulle paineita

Täysin samaa mieltä 3 %
Melko samaa mieltä 21 %
En samaa enkä eri mieltä 22 %
Melko eri mieltä 25 %
Täysin eri mieltä 26 %
Tutkimustiedot perustuvat Kaalimato.comin tilaamaan ja Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy: analysoimaan kyselytutkimukseen. Tutkimusaineisto koottiin verkkotutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internetpaneelissa toukokuussa 2016. Kyselyyn vastasi 1 187 iältään 18–65-vuotiasta suomalaista, ja lähtöotos on kansallisesti edustava.