Espoon konsernijaosto käsitteli 22.1. metrouudistuksen kokonaiskuvaa ja 3.1. voimaan astuneen uudistuksen ongelmakohtia sekä päätti yksimielisesti seuraavasta jatko-ohjeistuksesta liittyen kaupunginhallituksen 15.1. antamaan valmistelukehotukseen.
Espoon valtuuston mukaan lähtökohta joukkoliikenteen suunnittelussa ja järjestämisessä tulee olla, että palvelua kehitetään jatkuvasti asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Asukkaiden palvelutason tulee säilyä kohtuullisella tasolla. 3.1.2018 toteutetuissa linjastomuutoksissa suurella osalla asukkaista palvelutaso on merkittävästi heikentynyt.
Konsernijaosto edellyttää, että HSL ryhtyy välittömiin toimiin seuraavien 3.1.2018 tehtyjen linjastomuutosten ongelmien ratkaisemiseksi:
– Kohtuuttomasti kasvaneet matka-ajat (kokonaismatka-aika kasvanut yli 10 minuuttia koskien mm. alueita Haukilahti-Westend, Soukka, Suvisaaristo, Espoonlahti, Laurinlahti, Kivenlahti, Saunalahti, Tillinmäki, Nöykkiö, Kattilalaakso, Latokaski, Eestinkallio, Pisa, Suna, Kaupunginkallio).
– Matinkylän terminaalin ruuhkaisuus.
– Myöhäisliikennöinnin toimivuus.
– Huonosti toimivat vaihdot.
– Katkenneet tai merkittävästi hankaloituneet yhteydet.
– Liikennöinnin luotettavuus. Linjoja on jäänyt ajamatta ja aikataulut eivät ole pitäneet.
– Sisäisen ja poikittaisliikenteen ongelmat: monin paikoin kohtuuttomat matka-ajat ja palvelut, joiden saavutettavuus on heikentynyt (erityisesti koulu- ja työmatkat ja erityisryhmät).
– Kertalipun voimassaoloaika: 1 h 20 min ei enää riitä yhteen matkakokonaisuuteen monilla yhteyksillä.
– Poikkeusliikenteen tiedotusjärjestelyt ja vasteaika poikkeusliikenteen käynnistämisessä.
– Reittioppaan puutteet.
Samassa yhteydessä kehotetaan selvittämään, miten on mahdollista, että linjastosuunnittelu on perustunut vanhoihin asiakasmääriin ja miten varmistetaan, ettei vastaavia virheitä enää tapahdu.
Lisäksi tulee parantaa käyttäjämäärien seurantaa ja luoda kokonaiskuva joukkoliikenteen asiakasvirroista ennen ja jälkeen muutoksen Espoon eri alueilla.
Konsernijaosto tuo lisäksi seuraavia esimerkinomaisia näkökohtia HSL:n tiedoksi ongelmien ratkaisuihin liittyen:
– Mahdollisia ratkaisuja matka-aikaongelmaan alueilla, joilla matka-ajat ovat pidentyneet yli 10 minuuttia, ovat suorat linjat Helsinkiin, liityntälinjojen nopeammat ja suoremmat reititykset (esim. linjoilla 147, 157 ja 158) ja liityntälinjojen tiheämmät vuorovälit (useilla linjoilla on jopa puolen tunnin vuorovälejä, esim. 145, 165).
– Mahdollinen ratkaisu Matinkylän terminaalin ruuhkaisuuteen on kaikkien junien liikennöinti Matinkylään ainakin ruuhka-aikaan.
– Myöhäisliikennöintiin tarvitaan ratkaisu, jolla poistetaan pitkä tauko viimeisen metron ja ensimmäisen yöbussin välillä ja varmistetaan että kaikki mahtuvat yöbusseihin.
– Linjojen aikataulujen sovittamisessa toisiinsa on ollut ongelmia niin, että jatkobusseista on säännönmukaisesti myöhästytty. Parempaa yhteensovittamista tulee tehdä asukaspalautteen mukaan.
– Palvelujen saavutettavuuden suhteen tulee varmistaa esimerkiksi Kaitaan lukion saavutettavuus suur-Espoonlahden suunnasta, Olarin koulujen ja lukioiden saavutettavuus esimerkiksi Latokaskesta, Mattlidenin koulukeskuksen, Kuninkaantien lukion sekä Jorvin sairaalan ja Meilahden sairaala-alueen saavutettavuus esimerkiksi Iivisniemestä ja Hyljelahdesta. Myös Kirkkojärven, Pohjois-Tuomarilan ja Vantinmäen yhteydet Etelä-Espooseen on heikentyneet.
Konsernijaosto edellyttää, että HSL antaa vastauksen edellä mainittuihin asioihin viivyttelemättä. Espoolaisten arjen sujuvuuden varmistaminen edellyttää HSL:ltä proaktiivista viestintää ja hyvää vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Länsimetro Oy:n asiantuntijajäseneksi diplomi-insinööri Jaakko Heikkilän. Heikkilä toimi Viatek Oy:n toimitusjohtajana vuosina 1994 – 2007 ja on työskennellyt sen jälkeen itsenäisenä liikkeenjohdon konsulttina.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto on päättänyt, että varsinaisten hallitusjäsenten lisäksi hallitukseen nimitetään projektinjohtamisen ja rakennuttamisen asiantuntijajäsen. Lisäksi kevään varsinaiseen yhtiökokoukseen valmistellaan ehdotus yhtiöjärjestyksen muutoksesta, esimerkiksi laajentamalla hallitusta, jotta tarvittava asiantuntijuus löytyy varsinaisilta hallituksen jäseniltä. Samassa yhteydessä selvitetään myös mahdolliset jääviyskysymykset riippumattomia asiantuntijoita konsultoiden.
Kuva: Länsimetro